Home page
  Muzeul Roman
Prezentare
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
    Piatra-Neamț
    Roman
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   Ș T I I N Ț E L E   N A T U R I I   R O M A N   -   Prezentare
  • Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 244
  • Tel.: (004) 0233 - 74.25.28

 
Deschis în anul 1962, Muzeul de Științele Naturii din Roman își desfășoară activitatea într-un local monument de arhitectură, de la jumătatea sec. al XIX-lea, în decursul a aproape 40 de ani realizând un patrimoniu deosebit de bogat și valoros, care a făcut posibilă deschiderea unei expoziții permanente de prestigiu.
Muzeul de Științe Naturale Roman

Dispunând de un spațiu expozițional de peste 260 m.p., expoziția de bază prezintă, la început, cadrul geografic, paleontologia și pedologia zonei Roman după cum sunt prezentate aspectele peisagistice din cadrul principalelor tipuri de ecosisteme, specii de plante și animale caracteristice zonei, prezentate sub formă de diapozitive și fotografii color.

Diorama "Balta - La Bulboacă" din Lunca Mircești prezintă vizitatorilor specii de plante și animale specifice acestui ecosistem, în sezon estival. În peretele lateral al dioramei, într-o nișă ecologică, sunt expuse specii de plante acvatice submerse unde se pune în evidență fenomenul de heterofilie prezent la unele specii.

Ecosistem: balta

Pădurea de foioase în amestec (șlem de deal) în perioada autumnală prezintă principalele esențe forestiere: stejarul, carpenul, fagul, paltinul. Alături de reprezentarea dioramatică, vitrinele prezintă sub formă de macro și microcasete ramuri cu frunze, flori și fructe ierborizate, eșantioane de lemn în secțiune transversală și longitudinală, precum și materiale obținute prin prelucrarea lemnului. Entomofauna pădurilor de foioase este redată sub formă de insectare. Central, se află o vitrină cu principalele păsări răpitoare de zi.

Ecosistem: pădurile de foioase

Spațiul destinat prezentării pădurii de luncă (zăvoi) în perioada estivală pune în evidență, cu ajutorul dioramei, specii de esențe forestiere moi (plop, sălcii) specii faunistice adaptate la acest tip de ecosistem, localizat pe soluri aluvionare. Vitrinele prezintă diversitatea speciilor de Salix din zonă cât și entomofauna ecosistemului de luncă din zona mijlocie a Siretului.

Ecosistem: pădurile de luncă

Ocrotirea naturii în zona Roman este subliniată de o hartă a principalelor parcuri dendrologice din zonă, specii de animale și plante. Speciile ocrotite, monumente ale naturii sunt expuse sub formă de casete floristice realizate din plexiglas - o modalitate expozițională de mare atracție, care prezintă și avantajul integrării speciilor în contextul legăturilor lor ecologice.

În acest mod se valorifică o bună parte din colecțiile muzeului, care dispune de un fond de peste 15.000 coli de ierbar din colecțiile de floră și un număr de peste 41.000 piese din colecțiile de faună, reprezentând piese entomologice, de malacologie, roci și minerale.Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.


Muzee de Științele Naturii / Roman / PrezentareSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.