Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
    Piatra-Neamț
    Roman
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   Ș T I I N Ț E L E   N A T U R I I   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare
  • Adresa: Str. Petru Rareș nr. 26
  • Tel.: (004) 0233 - 22.42.11

 
Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț s-a deschis pentru marele public la 15 noiembrie 1969, devenind în scurt timp unul din muzeele de referință din România. Expoziția de bază este concepută sub forma unei prezentări monografice complexe a teritoriului județului Neamț. Sub aspect geologic, paleontologic, floristic, faunistic și ecologic.

În expoziție rețin atenția:

  • exponatele de mineralogie și petrografie;
  • dioramele și biogrupele, care prezintă ecositeme reprezentative din județul Neamț, cu numeroase rarități floristice și faunistice; se remarcă dioramele care ilustrează interesanta floră și faună din Parcurile Naționale Ceahlău și Hășmaș-Cheile Bicazului.
  • fosilele mezozoice și neozoice, remarcându-se bogata colecție de pești fosili oligoceni și care cuprinde numeroase holotipuri (colectia deține peste 600 de exemplare fosile, dintre care 31 sunt specii noi);

Din formațiunile oligocene de la Piatra Neamț au fost descoperite și exemplare de bivalve, gasteropode, arachnidae și reptile. Colecția de paleoihtiofauna se alătură colecțiilor similare din muzeele de la Moscova, Wroclaw, Brno, Viena, Paris, reprezentând o importantă sursă de informații despre paleoecologia Paratethysului din timpul Oligocenului.
Colecțiile științifice ale muzeului (de mineralogie-petrografie, paleontologie, botanică, zoologie) cuprind cca. 45.000 de exemplare.

Muzeul editează periodic volumul "Studii și cercetări", cu articole științifice ale specialiștilor muzeului și colaboratorilor.
Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Muzeul de Stiinte Naturale Piatra NeamțMuzee de Științele Naturii / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 Muzee de Științele Naturii pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.