Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E E   D E   Ș T I I N Ț E L E   N A T U R I I
Muzeul de Științele Naturii Piatra-Neamț
A luat ființă în anul 1960, în imobilul donat de regretatul Iulian Antonescu, ca urmare a inițiativei dr. Mihai Ciobanu. Deține o colecție de pești fosili unică în lume, dar și exponate rarisime din geologia, flora și fauna munților Neamțului (Ceahlăul, îndeosebi).
Click to visit !

Muzeul de Științele Naturii Roman
Această unitate reprezintă rodul preocupărilor în domeniul cercetării și valorificării expoziționale a materialelor colectate din zona de confluență a Moldovei cu Siretul, efectuate după 1960.
Click to visit !

Complexul Muzeal Județean Neamț: Muzee de Științele NaturiiSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.