Home page
  Muzeul Ion Creangă
Prezentare
I. Creangă - biografie
I. Creangă - opera
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   M E M O R I A L   "I O N   C R E A N G Ă"   H U M U L E Ș T I   -   Prezentare

Muzeul Memorial Ion Creangă

Cunoscută și sub numele de "casa memorială Ion Creangă" sau "casa Creangă"

  • Adresa: Str. Ion Creangă nr. 8
  • Telefon: (004) 0233 - 66.33.20

 

Construită în 1830 de către Petrea Ciubotariul, bunicul marelui povestitor, casa în care s-a născut și a copilărit Ion Creangă a fost amenajată ca muzeu în anul 1951. Devenită unul dintre cele mai vizitate muzee memoriale, aceasta reprezintă, dincolo de semnificația sa istorico-literară și sentimentală, un produs cert al arhitecturii populare specifice perioadei și ariei etno-culturale în care se încadrează.

Muzeul memorial Ion Creangă - exterior

Sub acoperișul larg de draniță, pereții durați din bârne groase peste care s-a așternut un strat de lutuială, delimitează o singură încăpere cu ferestre înguste și o tindă unde abia puteai să te învârți. Intrarea scundă este adăpostită de ploile repezi printr-o prispă lată de câteva palme, iar în spatele casei un acoperământ de scânduri cu pantă repede protejează mai multe obiecte gospodărești și unelte agricole cu certă valoare etnografică.

Muzeul memorial Ion Creangă - interior

Exponatele prezentate sunt caracterizate de simplitatea, bunul simț și modestia proprie țăranului moldovean, generând un puternic sentiment de pioșenie, nu numai pentru ceea ce reprezintă ele față de amintirea lui Ion Creangă, ci pentru că ele sunt mărturii autentice ale tradiției populare a locuitorilor din această parte a țării.


Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Muzeul memorial Ion Creangă - interior


Muzee și Case memoriale / Muzeul Memorial "Ion Creangă" Târgu-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 Muzee și Case Memoriale pagina 1 I. Creangă - rezumat biografic


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.