Home page
  Muzeul Calistrat Hogaș
Prezentare
C. Hogaș - prezentare
C. Hogaș - biografie
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   M E M O R I A L   "C A L I S T R A T   H O G A Ș"   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare
Pagina: 1 2 3 Muzee și Case Memoriale pagina 1 C. Hogaș - prezentare

Muzeul Memorial Calistrat Hogas

  • Adresa: Str. Calistrat Hogaș nr. 1

 
Istoricul casei-muzeu

Construită în anul 1885, casa-muzeu este o parte dintr-o gospodărie mare și frumoasă, care mai cuprindea alte două locuințe și o anexă – acestea din urmă constituind zestrea soției, completată cu o livadă foarte bine îngrijită și productivă. Deși multă vreme tânăra familie a scriitorului a locuit în casele vechi, în tovărășia socrului, preotul Costache Gheorghiu s-a preocupat de confortul fiicei sale - Elena - oferindu-i o casă nouă, cu anexă, pe cheltuiala proprie. Posedând un stil arhitectural reprezentativ, casa este înscrisă pe lista monumentelor de arhitectură din Patrimoniul Cultural Național. Înălțată pe temelie de pământ, cu pereți din combinație de lemn și pământ, cu dușumele din lemn și uși în două canaturi, casa a păstrat și sobele din cărămidă și olane, văruite, prevăzute cu elemente decorative neoclasice, specifice epocii și poziției sociale a proprietarilor. Clădirea a suferit restaurări și consolidări în perioada 1967-1969 și 1992-1994, păstrându-se structura inițială.

Muzeul Memorial C. Hogaș

După moartea scriitorului, 28 august 1917, în casă a continuat să locuiască familia: soția și două fiice – Cecilia și Sidonia. În anul 1939, la 12 iunie, Sidonia organizează primul muzeu, particular, într-o singură încăpere, din dorința de a oferi publicului o suită de materiale memoriale, pe care le însuflețea prin propria sa prezență. La 19 aprilie 1969 se deschide, în tot spațiul locuibil, instituția muzeală memorială, de stat, folosindu-se piesele achiziționate de la familie. În anul 1994 se amenajează un locaș ce beneficiază de toate mijloacele muzeografice și memorialistice pentru a recompune atmosfera proprie a casei, din ultimii cinci ani din viața scriitorului CALISTRAT HOGAȘ (1847-1917). Loc de viață și muncă, punct de pornire în drumeții și de repaus creator, casa-muzeu a constituit un întreg univers uman și domestic, despre care Sidonia C. Hogaș, maestră de pian, a lăsat posterității informații autentice și originale, respectate și urmate în actuala organizare muzeografică. Prima încăpere este dedicată drumețului Calistrat Hogaș, evocat prin piese originale, specifice pasiunii sale, și prin opere de artă ce transpun plasticitatea operei literare în viziuni de forme și culori de pictorița Iulia Hălăucescu. Salonul casei Hogașilor oferă o perspectivă mixtă: documentară și memorială – asupra epocii, mentalității ei și a laturilor personalității lui C. Hogaș. Iatacul Sidoniei C. Hogaș își păstrează aerul auster ca în anii în care "Domnișoara" își depăna amintirile cuprinse în cartea de amintiri Tataia. Sufrageria de iarnă cuprinde o diversitate de piese reprezentative pentru ambianța familială. Dormitorul soției - Elena - reprezintă o altă secvență elocventă pentru istoria civilizației și mentalității românești, punctând în memorie surprize-unicat. Camera de lucru a scriitorului prezervă elemente din intimitatea creatoare a acestuia.

Obiecte personale

Făcuse tata din acest petic de pământ rai pentru că niciodată nu lăsa să cosească iarba înaltă și înflorită din care nici creștetele celor mai năltuți dintre noi nu se zăreau. Doar numai pentru că, supărată foșnea pe alocuri iarba, sau pentru că ici-colo, înaltele și palidele spice tremurau înfricoșate, după puzderia de petale răvășite, sau pentru că cenușie de mânie, pufnea păpădia … înțelegeai că pe acolo-i nebunatic furnicar de oacheșe și bălăi creștete.
Apoi, într-o coastă a ogrăzii, tăinuită de un paravan de lilieci cu parfumați și viorii ciorchini, iată fântâna cu ciutura și cumpănă cu pietroi atârnat de coadă. De cealaltă parte a liliecilor, o altă bucurie a noastră tot după placul tatei: se răsfață într-o balie mare cristalul în mii de fețe al apei zilnic împrospătată.

Sidonia C. Hogaș - Tataia

Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Bustul scriitorului


Muzee și Case memoriale / Muzeul Memorial "Calistrat Hogaș" Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 Muzee și Case Memoriale pagina 1 C. Hogaș - prezentare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.