Home page
  Casa Veronica Micle
Prezentare
V. Micle - biografie
V. Micle & M. Eminescu
V. Micle - poezii
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  V E R O N I C A   M I C L E   &   M I H A I   E M I N E S C U   -   Curriculum amoris
Pagina: 1 2 3 4 V. Micle - biografie pagina 3 V. Micle - poezii
Mihai Eminescu

Veronica Micle și Mihai Eminescu

Eminescu face cunoștință cu Veronica Micle la Viena, în anul 1872 întors la Iași în 1874, poetul însoțit de Slavici, Miron Pompiliu și Samson Bodnărescu frecventează salonul literar al familiei Micle anul 1875 este momentul atingerii sufletelor și încep dedicațiile poetice reciproce dar imediat intervin și primele neînțelegeri, în anul 1876, nu însă din cauza profesorului Ștefan Micle în această chestiune el are părerea lui: "Mai mulți răutăcioși mi-au trimis scrisori anonime, în care povestesc lucruri fantastice, doar ar putea să-mi doboare încrederea ce o am în sinceritatea ei... Invidioșii sunt cei mai scârboși oameni." după fiecare controversă, cei doi reiau legătura între timp Veronica dobândește și privilegiul de a cunoaște manuscrisele poetului tot în anul 1876 Eminescu transfigurează liric criza pasională prin care trece, dar păstrează versurile în caietele sale în 1877 pleacă la București, redactor la gazeta Timpul în anul următor Veronica publică versuri în care-și exprimă tristețea de a fi fost părăsită după moartea profesorului Șt. Micle (1879), Eminescu face publică intenția de a se căsători cu Veronica dar relațiile dintre ei trec prin alte dificultăți și la orizont se prefigurează chiar o posibilă ruptură (din vina lui) momentul este depășit și prietenia dintre cei doi reintră în normal Veronica îl vizitează în mai multe rânduri pe Eminescu, iar între Iași și București corespondența este restabilită o nouă ceartă intervine în anul 1880 (din vina ei) Eminescu conchide într-o scrisoare: "Nu crede că-ți fac imputări... Dacă am a imputa ceva, este numai mie... Reînturnare din parte-mi nu e decât c'o singură condiție. Aceasta e: să-împarți soarta mea în care trăiesc, să fii a mea oricum aș trăi și oriunde." etern nerealizatul proiect de căsătorie revine în discuție în anul 1881 dar peste doi ani se declanșează boala lui Eminescu, urmând șase ani chinuitori, care vor sfârși prin moartea amândurora în vara anului 1889.
Veronica Micle

Stimată doamnă,
Aseară v-am zărit într-o lojă pe care o ocupați la reprezentația de binefacere dată în folosul săracilor, în sala societății dramatice.
Atunci mi-am amintit de invitația primită, de a veni într-o joi la serata dv. literară.
Nu merit laudele aduse pentru poezia EPIGONII.   E o concepție pe care o făurisem încă la Viena, într-un elan de patriotism.
Trecutul m-a fascinat întotdeauna. Cronicile și cântecele populare formează în clipa de față un material din care culeg fondul inspirațiilor.
Cred că voi putea ceti în salonul dv. o poezie, având un subiect cules din acest material.
Primiți respectul meu.
Mihai EMINESCU


Muzee și Case memoriale / Veronica Micle / Rezumat biograficSus
Pagina: 1 2 3 4 V. Micle - biografie pagina 3 V. Micle - poezii


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.