Home page
  Casa Veronica Micle
Prezentare
V. Micle - biografie
V. Micle & M. Eminescu
V. Micle - poezii
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  V E R O N I C A   M I C L E   -   Rezumat biografic
Pagina: 1 2 3 4 Casa memorială V. Micle pagina 2 Micle & Eminescu

Veronica Micle - biografie

MICLE, Veronica (22 aprilie 1850, Năsăud - 3 august 1889, Mănăstirea Varatec, județul Neamț), poetă

Veronica Micle a fost al doilea copil al cizmarului Ilie Cîmpeanu și al soției acestuia, Ana. La naștere a primit numele mamei, Ana. În 1849, după moartea soțului, Ana Cîmpeanu a trecut în Moldova, stabilindu-se în 1850 la Târgu Neamț. De aici, în 1853, pleacă la Iași.

Veronica Micle - studii

Școala primară (timp în care își schimbă numele din Ana în Veronica) și Școala Centrală de Fete din Iași, pe care o absolvă în 1863. Un an mai târziu se căsătorește cu Ștefan Micle - profesor la Universitatea din Iași. A avut două fete: Virginia, poetă, căsătorită cu Ed. Gruber, și Valeria, cântăreață de operă, sub pseudonimul artistic Hilda. În 1872, la Viena, îl cunoaște pe M. Eminescu, de care se va atașa printr-o afecțiune ce îi va marca în chip dureros existența. Ștefan Micle moare în 1879, lăsând-o într-o situație materială destul de grea. În 1887 se mută la București, încercând să-l sprijine sufletește pe Eminescu. După moartea poetului, în 1889, se retrage la Mănăstirea Văratec, unde alcătuiește un album intitulat Dragoste și Poezie, în care a transcris versuri proprii sau unele din poeziile lui Eminescu, ce i-au fost dedicate, însoțindu-le de comentarii. Veronica Micle moare în același an și este înmormântată în incinta acestei așezări monahale.

Veronica Micle în literatură

În literatură, Veronica Micle a debutat în Noul curier român (NCR), în 1872, cu două schițe, de factură romanțioasă, apărute sub pseudonimul Corina. Versurile, influențate de Eminescu, le-a publicat în Columna lui Traian, în 1874, iar din anul următor, în Convorbiri literare. A mai colaborat la Familia (din 1879), la Revista nouă și Revista literară.

Veronica Micle - scrieri

Rendez-vous, NCR, I, 1872; Plimbarea de mai în Iași, NCR, I, 1872; Poezii, București, Halman, 1887; Poezii, prof. I.S. Mugur, Iași, Șaraga, 1909; Dragoste și Poezie, București, Socec, f.a., prof. Octav Minar. Traduceri din Lamartine și Th. Gautier, în Poesii, București, Halman.

Informațiile au fost extrase din lucrarea Dicționarul oamenilor de seamă din județul Neamț, de Constantin Prangati, "Editura Crigarux", Piatra-Neamț, 1999. Mulțumim directorului editurii, dl. Cristian Livescu. Copyright © Ed. CRIGARUX.
Veronica Micle

Mormântul poetei


Muzee și Case memoriale / Veronica Micle / Rezumat biograficSus
Pagina: 1 2 3 4 Casa memorială V. Micle pagina 2 Micle & Eminescu


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.