Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E E   Ș I   C A S E   M E M O R I A L E
Muzeul Memorial "Calistrat Hogaș" Piatra-Neamț
Unicul muzeu dedicat clasicului literaturii române Calistrat Hogaș, funcționează chiar în casa în care a locuit scriitorul cea mai mare parte a vieții. Reamenajate pe baza consemnărilor Sidoniei Hogaș (fiica scriitorului), spațiile muzeale oferă vizitatorului ambianța casei de la început de secol XX.
Click to visit !

Muzeul Memorial "Ion Creangă" Humulești
În casa în care s-a născut scriitorul Ion Creangă, avem o reprezentare sugestivă a universului descris cu atâta talent în Amintiri din copilărie. Remarcabile sunt atât interiorul casei părintești, cât și expoziția foto-documentară referitoare la viața și activitatea clasicului literaturii române.
Click to visit !

Casa Memorială "Veronica Micle" Târgu-Neamț
În casa în care poeta și-a petrecut primii ani ai vieții și unde istoricul Nicolae Iorga a așezat o placă memorială, s-au reconstituit două camere de epocă și s-a întocmit o expoziție foto-documentară.
Click to visit !

Complexul Muzeal Județean Neamț: Muzee și Case MemorialeSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.