Home page
  Muzeul Calistrat Hogaș
Prezentare
C. Hogaș - prezentare
C. Hogaș - biografie
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  C A L I S T R A T   H O G A Ș   -   Biografie
Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  

Calistrat Hogaș - biografie

Nu știu cum vor fi alții, cât despre mine, știu atâta că pierd măsura timpului de îndată ce rămân pe voia slobodă a pornirilor mele de sălbatic, când adică, biruit de dragostea neînfrânată a singurătății, îmi șterg urma dintre oameni și mă mistui sub îmboldirile ei, în necunoscutul larg al naturii, ca o frunză mânată de nestatornicia vânturilor.
( C. Hogaș )
Calistrat Hogas

 • 19 aprilie 1847: Se naște la Tecuci, în familia preotului Gheorghe Dimitriu, cel pe care istoria literară îl va eterniza sub numele de CALISTRAT HOGAȘ.
 • 1855: Este înscris la școala publică, sub patronimicul Hogáș, din inițiativa învățătorului, Hogáș fiind porecla bunicului dinspre tată.
 • 1860-1869: Urmează Academia Mihăileană, în generația lui A.D. Xenopol, Al. Lambrior, Vasile Conta, Gheorghe Panu și alții de care îl leagă prietenii durabile. După absolvirea liceului se înscrie la Facultatea de filozofie și litere, tot din Iași, "branșa literară".
 • 1869: În urma unui concurs, este numit profesor de "partea literară" la gimnaziul comunal din Piatra Neamț și, la foarte scurt timp - director.
 • 17 ianuarie 1871: Se căsătorește cu fiica preotului Costache Gheorghiu din Piatra Neamț, foarte tânăra și sfioasa Elena, căreia scriitorul i se va adresa cu apelativul "Elencu".
 • 1874: Debutează cu poezia "Legenda lăcrămioarei" în nr. 5 al ziarului local Corespondenția provincială.
 • 1878: Un conflict de proporții cu autoritățile locale care patronau gimnaziul îl determină să se mute doi ani la gimnaziul din Tecuci și un an la Școala normală "Vasile Lupu" din Iași.
 • 1881: Revine ca director și profesor la Piatra Neamț. Devine un apropiat "amic" al lui I.L. Caragiale, aflat în perioada octombrie 1881 - martie1882 în județul Neamț, ca revizor școlar.
 • 1882: La 31 ianuarie i se naște cel de-al șaptelea copil, o fetiță botezată Sidonia.
  La 3 iulie C. Hogaș debutează ca prozator în revista locală Asachi, cu fragmente din ciclul Amintiri din o călătorie.
 • 1886: Alt conflict cu autoritățile locale, implicând și conotații de viață personală, îl îndeamnă să se transfere, ca profesor și director, la gimnaziul din Alexandria, refuzând oferta de a se stabili la București.
  Deși a mai existat și cel de-al optulea copil născut în familia scriitorului - Marioara, care a decedat timpuriu, Sidonia, rămasă mezină, își va însoți tatăl, alături de mama ei, în detașarea la Alexandria (Teleorman).
 • 1891: Profesorul C. Hogaș se apropie de casă, stabilindu-se la Roman, unde se mută și Sidonia.
 • 1899: Întreaga familie, cu excepția fiului Aetiu, care studiază la București, se mută la Iași.
 • 1907: Cunoscându-l pe G. Ibrăileanu, C. Hogaș se lasă convins și începe colaborarea la revista Viața Românească, din nr. 2 ("Floricica").
 • 1912: La editura Viața Românească se începe tipărirea primei ediții a volumului Pe drumuri de munte de C. Hogaș. Tentativa nu se finalizează din cauza numeroaselor greșeli de tipar care trec neobservate corectorului: C. Hogaș însuși.
  Profesorul C. Hogaș iese la pensie, dar continuă să predea până la 40 de ore pe săptămână.
 • 1914: Se tipărește a doua ediție a cărții Pe drumuri de munte la aceeași editură. Stocul de carte, pregătit pentru expediție, se face scrum în timpul unui incendiu care mistuie tipografia.
 • 1915: Scriitorul se mută la Piatra Neamț unde locuiau deja soția și fiica Cecilia.
 • 28 august 1917: Calistrat Hogaș se stinge din viață la Roman, în mijlocul nepoților pe care i-i dăruise fiica cea mare, Cleopatra Silberg. La împlinirea a 42 de zile, la 8 octombrie, este reînhumat la Piatra Neamț.
 • 1921: Apare prima ediție pentru public a cărții Pe drumuri de munte în două volume, cel de-al doilea, În Munții Neamțului, este prefațat de Mihail Sadoveanu.
 • 1922: Lui Calistrat Hogaș, căruia în 1915 îi fusese refuzat premiul Academiei de 5000 lei, "Adamachi", i se conferă postum cel dintâi premiu inițiat de Societatea Scriitorilor Români, în baza raportului alcătuit de Liviu Rebreanu.
 • 12 iunie 1939: Rămasă singura locatară a fostei gospodării a familiei, Sidonia deschide spre vizitare o cameră amenajată muzeal și își oferă serviciile de ghid autorizat tuturor celor care îi trec pragul. Moștenind dragostea tatălui pentru necuvântătoare, Sidonia trăiește înconjurată de zeci de pisici pentru a căror hrană își cheltuiește aproape toate veniturile, în ceea ce o privește fiind o vegetariană convinsă.
 • 1967: După ce funcționase ca muzeograf la Casa memorială "C. Hogaș" din Piatra Neamț, Sidonia donează statului casa părintească pentru a fi restaurată și a se organiza aici un muzeu memorial. În două rânduri oferă spre achiziție Muzeului Județean de Istorie obiectele și manuscrisele care alcătuiesc astăzi fondul muzeistic majoritar existent în expoziția memorială.
 • 19 aprilie 1976: Se stinge din viață la Piatra Neamț, în vârstă de 94 de ani, Domnișoara Sidonia C. Hogaș, în chiar ziua de naștere a ilustrului ei tată. Prin grija nepoatei surorii sale, d-na Elena Zbanț, este înmormântată la cimitirul "Eternitatea", împreună cu urna fratelui ei incinerat, Aetiu Hogaș (28 oct. 1880 - 26 oct. 1941, B).
Informațiile cronologice au fost extrase din lucrarea Tataia - Amintiri din viața lui Calistrat Hogaș, de Sidonia C. Hogáș, "Editura Crigarux", Piatra-Neamț, 2000. Mulțumim directorului editurii, dl. Cristian Livescu.
Copyright © Ed. CRIGARUX.

Muzee și Case Memoriale / Calistrat Hogaș / BiografieSus
Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.