Home page
  Muzeul Calistrat Hogaș
Prezentare
C. Hogaș - prezentare
C. Hogaș - biografie
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  C A L I S T R A T   H O G A Ș   -   Prezentare
Pagina: 1 2 3 Muzeul memorial pagina 2 C. Hogaș - biografie

Calistrat Hogaș - prezentare

"...silueta sa de bărbat în floarea vârstei, cu mersul grav, cu portul maiestos și cu figura... invizibilă, căci umbra aruncată de o pălărie fenomenală îi ascunde chipul și ar fi descurajat pe observatorul cel mai neobosit... o față cât se poate de inteligentă, cu o privire șireată a ochilor ascunși sub sprâncenele stufoase... vorbind cu discernământ ales, despre poezia lui Eminescu în comparație cu a lui Alecsandri, despre falsitatea teoriilor spiritiste ale lui Hâșdeu, despre noul curent simbolist... și mereu îmi dovedea că posedă cunoștințe aprofundate, o erudiție vastă..."
Există oare vreo tainică relațiune, vreun raport misterios, între cap, pălărie și geniu...?
(N. Gane - O mare inteligență sub o mare pălărie)

Portretul scriitorului

În această carte de 352 pagini, autorul se ocupă cu două lucruri, din care o parte cuprinde descrierea câtorva munți din Moldova, iar a doua parte, în legătură cu partea întâia, cuprinde diferitele dificultăți pe care le-a întâmpinat autorul pe drum în excursiunea sa, pentru a vizita acei câțiva munți din Moldova, plus câteva povestiri de lucruri personale. (...)
Fiind însă că în carte nu ne dă descrierea decât numai a o parte din munții Moldovei, propun a i se acorda din premiu numai o parte...

(Raport de premiere - 1914-1915 - I. Caragiani)
 

Nici un scriitor român n-a avut, ca Hogaș, darul de a cuprinde în scrisul său natura împreună cu toată viața ei. Unii au descris poate mai pitoresc frumusețile munților, alții vor fi zugrăvit mai puternic viața oamenilor... Hogaș singur a izbutit să strângă în pagini de carte viața însăși, viața cea mare în cadrul căreia cerul, omul, gângania, floarea, bolovanul trăiesc la fel, într-o armonie divină. (...)
Încoronând azi cărțile lui Calistrat Hogaș cu cel dintâi premiu literar al ei, Societatea Scriitorilor Români are mulțumirea de a îndeplini și un act de pietate față de un mare și încă neprețuit îndeajuns scriitor al neamului românesc.

(Din Raportul de premiere, 1922, Liviu Rebreanu - Însemnări și dări de seamă privind Societatea Scriitorilor din România, București, 1922)


"Ori de câte ori se întorcea, era trist; așa îl țin minte. Apoi, descotorosit de colb și răcorit cu apă rece și proaspătă de la fântână, picior peste picior, lungit și înfundat pe canapea într-un cot, prin rotocoalele de fum ale țigării ce părea pui de țigară în vârful țigaretei lungi de-un cot, mai mult prin semne și mimică decât prin vorbe, plictisit și anevoie parcă, ne istorisea crâmpeie de pe unde se plimbase."

Sidonia C. Hogaș - Tataia

La urma urmei tot e mai bine să scrii despre ale tale decât despre ale altora; căci dacă, mai cu samă, ai condei cinstit, apoi în loc de o dată îți trăiești viața de două ori decât o dată. Căci viața asta oricât ar fi ea de amărâtă și de zbiciumată, dar tot se cheamă că te-ai încălzit la lumina soarelui, te-ai răcorit în suflarea vântului, te-ai răsfățat în verdeață și în florile primăverilor, te-ai îmbătat de șoaptele pâraielor și ai visat sub umbra pădurilor.

Calistrat Hogaș

Camera de lucru


Muzee și Case Memoriale / Calistrat Hogaș / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 Muzeul memorial pagina 2 C. Hogaș - biografie


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.