Home page
  Casa Veronica Micle
Prezentare
V. Micle - biografie
V. Micle & M. Eminescu
V. Micle - poezii
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
    Calistrat Hogaș
    Ion Creangă
    Veronica Micle
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  C A S A   M E M O R I A L Ă   "V E R O N I C A   M I C L E"   T Â R G U - N E A M Ț   -   Prezentare

Casa memorială Veronica Micle

  • Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 33
  • Telefon: (004) 0233 - 66.25.94

 
Nu departe de Cetatea Neamț, în vechiul centru al orașului, Casa Veronica Micle constituie o prețioasă relicvă a veacului trecut, ce împletește imaginile vechii așezări cu amintirea mereu vie a aceleia care, prin dragoste și suferință, și-a înscris pentru totdeauna numele alături de cel al lui Mihai Eminescu.
Casa memorială - exterior

Construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea din lemn și cărămidă, în cel mai autentic stil românesc, cu tindă și trei încăperi la stradă, casa a fost lăsată în posesia Veronicăi Micle ca zestre și moștenire de la părinții săi. În anul 1886 casa este donată Mănăstirii Văratic, fiind folosită de maicile care primeau îngrijire la Spitalul din Târgu Neamț.

Interior

După ce a trecut prin mâinile mai multor proprietari, imobilul a fost declarat monument istoric, la inițiativa lui C-tin. Matasă, iar din 1982 a intrat în administrarea Complexului Muzeal Județean Neamț. Este refăcută după planul originar și amenajată ca muzeu memorial, fiind deschisă publicului începând cu anul 1984. În 1998 este amplasat un bust al poetei, realizat din bronz de către sculptorul Popa Damian-Ioan.

Expoziția permanentă existentă aici prezintă momente din viața și creația poetică a Veronicăi Micle (fotocopii, manuscrise, cărți, obiecte personale care au aparținut poetei etc.).

ACT DE DANIE
"Eu subsemnata Doamnă Veronica Micle cu domiciliul în Sf. Măn. Varatic / ... donez de a mea bună voie Sf. Măn. Varatic / ... / casa mea mobilată, cu toate atenansele situată în Târgu Neamț pe Ulița Mare (Str. Ștefan cel Mare nr. 12) / ... / în bună stare de locuit, în curtea casei se află fântână cu apă, beci, grajd și locul cu pomi fructiferi, împrejmuit cu gard de scândură, după întinderea și stăpânirea veche și actuală. Casa o am proprietatea mea ca zestre și moștenire de la defuncții mei părinți / ... / Iar pe peretele casei să fie afișat o placă de marmură pe care va fi scris pentru pomenire de generația actuală și viitoare "Casa Veronica Micle" / ... / Semnat proprie de mine Veronica Micle. Făcut la Măn. Văratic, anul 1886 octombrie 12."

Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Biroul de lucru
Mobilier


Muzee și Case memoriale / Casa Memorială "Veronica Micle" Târgu-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 Muzee și Case Memoriale pagina 1 V. Micle - rezumat biografic


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.