Home page
  Constantin Matasă
Prezentare
C. Matasă - biografie
Expoziția permanentă
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  Pr.   C O N S T A N T I N   M A T A S Ă
Constantin Matasă
Constantin Matasă
(22 ianuarie 1878 - 3 noiembrie 1971)

Personalitate de seamă a arheologiei românești, Constantin Matasă a avut numeroase preocupări pentru cultura nemțeană în general. Ca preot, alături de lucrarea Preotul în fața datoriei de a lucra pentru ridicarea poporului (1912), a fost ctitorul bisericii "Precista" din Piatra Neamț. Ca mulți alți îndrăgostiți de meleagurile nemțene, și el întreprinde numeroase activități legate de promovarea peisajului din zonă: numeroase călătorii ca ghid, scrieri - Călăuza județului Neamț (1929) și Palatul Cnejilor (1938).

În privința arheologiei, Constantin Matasă întreprinde numeroase cercetări de teren, descoperind printre altele importantele situri de la Bodești-Frumușica, Traian - Dealul Fântânilor, Văleni - Piatra-Neamt, Calu, Izvoare etc. Efectuează săpături sistematice la Frumușica (cu această ocazie descoperind și celebra "Horă"), la Calu, Văleni, Tg. Ocna - Podei, Dobreni - "Mătăhuia" etc. Rezultatele cercetărilor sunt valorificate atât publicistic cât și muzeistic, el fiind cel care înființează Muzeul de Arheologie din Piatra-Neamț în Casa Națională "Regina Maria". Se preocupă de restaurarea patrimoniului arheologic, descoperindu-l și formându-l pe Aurel Buzilă, cel ce va fi unul dintre cei mai mari restauratori din România. Întreține relații științifice cu cei mai importanți arheologi din străinătate și România, printre care Vladimir Dumitrescu, Radu Vulpe, Nicolae Gostar, Hortensia Dumitrescu etc. Totodată se preocupă de formarea unui colectiv de specialiști pentru Muzeul din Piatra. Ca atare, aici vor funcționa Aurel Buzilă, Virgil Mihăilescu-Bârliba, Ștefan Cucoș și Dan Monah, la care se adaugă numeroase colaborări cu cercetători din alte centre. În 1946 publică rezultatele cercetărilor de la Frumușica în volumul Frumușica, village prehistorique a ceramique peinte dans la Moldavie du Nord Roumanie, lucrare în care, pentru prima dată, sunt abordate și științe conexe arheologiei ca arheobotanica, arheozoologia etc. Nu de puține ori, pe carți ale unor iluștri cercetători europeni din biblioteca Muzeului de Istorie se poate citi însemnarea preotului Constantin Matasă - "la schimb cu Frumușica".

Pentru Muzeul din Piatra Neamț ca și pentru arheologia românească, moartea sa, în 1971, va reprezenta o mare pierdere. Ulterior, Muzeul Arheologic al lui Canstantin Matasă se va transforma în Muzeu Județean de Istorie, iar din 1990 în Muzeu de Istorie.Preotul Constantin MatasăSus
Pagina: 1 2 3   pagina 1 Repere cronologice


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.