Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  Fundația cultural-științifică   "C O N S T A N T I N   M A T A S Ă"   (continuare)
Fotografie prilejuită de dezvelirea
plăcii omagiale pe clădirea Muzeului de Istorie (1992).

La cererea președintelui executiv, Fundația Cultural-Științifică "Constantin Matasă" a fost înscrisă la Judecătoria Piatra-Neamț la sfârșitul anului 1994, devenind persoană juridică prin Sentința Civilă nr. 1 din 17.01.1995 (Dosar nr. 1/PJ/1995). Instanța, analizând cuprinsul documentelor aflate la dosar, a constatat că fundația are un scop social permis de lege, își urmărește realizarea obiectivelor prin mijloace care respectă ordinea de drept, întrunește condițiile privind numărul de membri, sediul și nu are caracter politic sau patrimonial.

De la fondare și până în prezent, cu toate că nu a beneficiat de mijloace financiare importante, Fundația Cultural-Științifică "C. Matasă" s-a implicat, prin membrii și simpatizanții săi, la susținerea și sprijinirea unui mare număr de acțiuni, dintre care evidențiem următoarele:

  • în 1995, simpozioanele: Hindău - 1395 (la Ghindăoani), Cetatea Neamț - șase secole de istorie (la Tg. Neamț), Ing. Dimitrie Leonida, 30 de ani de la moarte (la Bicaz); sesiunea științifică Piatra-Neamț - peste șase veacuri de existență (la sediu); colocviul internațional Tell-urile, axe cronologice ale preistoriei (la Bacău-Tescani și Poduri) și expozițiile Cahle medievale din Moldova și Ceramica neolitică din România (la sediu);
  • în 1996, comemorarea a 25 de ani de la moartea preotului C. Matasă; colocviul Bisericile de lemn din județul Neamț. Repere ale arhitecturii religioase; sesiunea științifică Cercetarea arheologică, componentă a activității muzeale și expoziția Colecții și colecționari de numismatică; toate la Piatra-Neamț;
  • în 1997 au fost sprijinite: simpozionul 540 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare; colocviul internațional Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul cultural Cucuteni-Tripolie și marea expoziție organizată la Salonic-Grecia, Cucuteni, ultima mare civilizație eneolitică a Europei;
  • în 1998 s-au organizat colocviul Constantin Matasă – personalitate a arheologiei românești precum și expoziția Lascăr Vorel - un expresionist în pictura românească; expoziția Regimentul 15 Războieni – 120 de ani de existență;
  • în 1999 s-a stimulat organizarea expozițiilor Pictorul Corneliu Baba în muzeele din Moldova; Medalii și plachete românești și străine; Viața la Dunărea de Jos acum 6500 de ani și Retrospectiva "Iulia Hălăucescu"; sesiunea științifică anuală a Complexului Muzeal Județean Neamț și simpozionul Dascăli nemțeni de altădată; toate la Piatra-Neamț;
  • pentru anul 2000 remarcăm: expoziția Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul (la sediu), simpozioanele Plutăritul pe Valea Bistriței (la Bicaz) și Din istoria medicinii nemțene (la Piatra-Neamț), precum și dezvelirea bustului principesei Elena Cuza, o acțiune culturală apreciată în oraș, care a fost posibilă datorită sprijinului deosebit pe care l-am avut din partea familiei dr. Mabel Silva D. Cuza și prof. Hugo Benitez Puga din Barcelona-Spania.
La dezvelirea bustului principesei Elena Cuza.
În prim plan dr. Mabel Silva D. Cuza si prof. Hugo Benitez Puga.


Fundația cultural-științifică "Constantin Matasă"Sus
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.