Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  Fundația cultural-științifică   "C O N S T A N T I N   M A T A S Ă"
"Constantin Matasă"
Tablou de Iulia Hălăucescu.

Fundația Cultural-Științifică "Constantin Matasă" a fost constituită la data de 11 nov. 1994, cu prilejul deschiderii sesiunii de comunicări științifice dedicate împlinirii a șase decenii de la fondarea, de către preotul C. Matasă, a muzeului de arheologie și istorie din Piatra-Neamț. Cei aproape 100 de participanți, în marea lor majoritate cunoscători ai vieții și activității ilustrului înaintaș, luând act de scopul și ordinea de zi a adunării și-au manifestat adeziunea față de inițiativa conducerii Complexului Muzeal Județean Neamț de înființare a unei fundații care poate contribui, prin mijloace specifice, la stimularea activităților cultural-științifice organizate de muzeele nemțene.

În cadrul ședinței au fost stabilite, de comun acord, denumirea fundației, sediul acesteia, consiliul de conducere și s-a analizat și completat proiectul de statut conceput anterior de către inițiatorii acestui organism non-guvernamental.

În urma propunerilor făcute de către participanți, adunarea generală a ales următorul consiliu de conducere: președinte de onoare – ing. Ionel Matasă; președinte executiv – dr. Gheorghe Dumitroaia; vicepreședinți – prof. Adolf Minuț și prof. Marcel Drăgotescu; secretar – prof. Dan Mihăilescu; consilieri – ec. N. Cojocariu (probleme financiare), prof. M. Șurubaru (relații cu școlile), prof. Em. Nadler (publicații și tipărituri), ec. A. Rublinschi (relații cu colecționarii), prof. Gh. Radu (arhivă și documentare), Gh. Albu (turism), pr. D. Ailincăi (relații cu cultele), prof. M. Alexianu (relații cu institutele de specialitate), jr. P. Risipeanu (probleme juridice), cenzori – ec. L. Latu (președinte), Maria Păstrăv (membru), prof. D. Bârlădeanu (membru), responsabil cu problemele financiare – d-na M. Tcaciuc.

Potrivit statutului său, Fundația Cultural Științifică "Constantin Matasă" este persoană juridică română, are caracter nonprofit și nelucrativ. Referitor la obiectul său de activitate și mijloacele financiare, reținem:

  • acțiunile și manifestările cultural-științifice organizate urmăresc cunoașterea aprofundată a istoriei locale, valorificarea cercetărilor și lucrărilor preotului și arheologului C. Matasă; stimularea cercetării în domeniul în care a activat acesta, cunoașterea, conservarea și valorificarea turistică a monumentelor istorice și de artă, a rezervațiilor și siturilor arheologice, elaborarea și editarea unor lucrări care să pună în valoare cercetările efectuate în domeniile amintite etc.;
  • resursele financiare ale fundației sunt constituite din sponsorizări, donații, editarea și valorificarea unor lucrări științifice și materiale publicitare, taxe de înscriere;
  • mijloacele bănești sunt folosite pentru sprijinirea acțiunilor și manifestărilor inițiate de fundație și a celor organizate de Complexul Muzeal Județean Neamț, pentru cercetarea științifică, editarea unor lucrări, achiziționarea unor materiale documentare, funcționarea fundației etc.

Pot fi membri ai Fundației cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate, religie sau pregătire profesională, care au preocupări în domeniile care fac obiectul activității Fundației și doresc să o sprijine.

Adunarea generală, la care participă membrii fondatori, membrii de onoare și membrii asociați, este organul de conducere care decide asupra principalelor probleme: programe de activitate, măsuri organizatorice și financiare, relații cu diverși colaboratori și sponsori, analizează stadiul organizării acțiunilor propuse și modul de folosire a mijloacelor financiare ș.a.

Comisia de cenzori verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, evidența contabilă, legalitatea plăților și cheltuielilor, controlând anual întreaga gestiune.Fundația cultural-științifică "Constantin Matasă"Sus
Pagina: 1 2   pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.