Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  Editura   "C O N S T A N T I N   M A T A S Ă"
C-tin. Matasă în fața muzeului.
  • Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 10, 610029
  • Tel./fax: (004) 0233 - 21.74.96; 21.81.08
  • E-mail: cmj@neamt.ro

Editura "Constantin Matasă" a fost autorizată să funcționeze în luna aprilie 1999. Prin intermediul său se dorește punerea în aplicare a unuia din obiectivele înscrise în statutul de funcționare, respectiv editarea și valorificarea lucrărilor științifice din domeniile în care a activat C. Matasă: arheologie, istorie, muzeografie, științe naturale.

În scurtul interval de timp care a trecut de la apariția sa, s-au editat peste 20 de titluri, dintre care evidențiem:

  • Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, de Ștefan Cucoș, 1999, 304 p.;
  • Studii și Cercetări, vol. IX, revista Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț, 2000, 460 p.;
  • Comunități preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu, de Gh. Dumitroaia, 2000, 355 p.;
  • Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul așezărilor, de D.N. Popovici, 2000, 356 p.;
  • Comunități sătești de la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din sec. V-VIII, de Ioan Mitrea, 2001, 400 p.
Diploma de Cetățean de Onoare
(18.04.2001).

Nu sunt lipsite de importanță preocupările pentru popularizarea unor obiective istorice și memoriale de maximă importanță din județ, pentru care s-au tipărit volumul Cetatea Neamț (de G. Luca și Gh. Dumitroaia, 2000, 120 p.), Poveștile lui Ion Creangă și In Memoriam Constantin Matasă (Gh. Dumitroaia, 2001, 268 p.).

În momentul de față Editura "Constantin Matasă" pregătește pentru tipar volumele Aspectul cultural cucutenian Drăgușeni-Jura, de V. Sorokin (aprox.350 p.), monografia Cercetări arheologice și istorice în zona lacului Bicaz (coord. academicienii M. Petrescu-Dîmbovița și V. Spinei; aprox. 600 p.) și volumul Memoria Antiquitatis, nr. XXII (aprox. 450 p.).

Pe măsura solicitărilor și a timpului avut la dispoziție de către micul colectiv redacțional (Gh. Dumitroaia, D. Nicola, C. Preoteasa) care activează în cadrul Editurii "Constantin Matasă" și care în momentul de față nu este remunerat, vor fi înscrise în programul editorial și alte titluri, în condițiile în care acestea vor corespunde scopului urmărit de Fundația și Editura "C. Matasă".

Vezi și lucrările apărute în colecția
Bibliotheca MEMORIAE ANTIQUITATIS


Editura "Constantin Matasă"Sus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.