Home page
  Muzeul Târgu Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   E T N O G R A F I E   T Â R G U   N E A M Ț   -   Expoziția virtuală
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  
Obiecte aparținând expoziției de bază Obiecte aparținând expoziției etnografice Obiecte aparținând expoziției etnografice
Obiecte aparținând expoziției etnografice Obiecte aparținând expoziției etnografice Obiecte aparținând expoziției etnografice
Obiecte aparținând expoziției etnografice Obiecte aparținând expoziției etnografice Obiecte aparținând expoziției etnografice

Muzee de Istorie / Târgu Neamț / Expoziția virtualăSus
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.