Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Revista "Memoria Antiquitatis"

Începând din 1969, sub egida Muzeului de Istorie Piatra Neamț, a apărut revista Memoria Antiqvitatis, care cuprinde cu predilecție studii și articole de istorie veche și arheologie, însă nu lipsesc nici materiale care privesc și celelalte epoci istorice.

În cadrul schimburilor de carte pe care instituția nemțeana îl practică, revista Memoria Antiqvitatis este difuzată în peste 200 de biblioteci din Europa, Asia și Statele Unite.

În ordine cronologică, colecția revistei cuprinde următoarele numere:

 • I - 1969 (epuizată)
 • II - 1970 (epuizată)
 • III - 1971 (epuizată)
 • IV-V - 1976 (epuizată)
 • VI-VIII - 1982 (epuizată)
 • IX - XI - 1985 (epuizată)
 • XII -XIV - 1986 (în stoc)
 • XV -XVII - 1987 (în stoc)
 • XVIII - 1992 (în stoc)
 • XIX - 1994 (în stoc)
 • XX - 1996 (în stoc)
 • XXI - 1997 (în stoc)
 • XXII - 2001 (în stoc)
 • XXIII - 2004 (în stoc)
Memoria Antiqvitatis I Memoria Antiqvitatis XXIII

Pentru comenzi (reviste din stoc sau copii din cele epuizate) contactați-ne la cmj@neamt.ro.

Seria "Bibliotheca Memoria Antiquitatis".


Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / Revista "Memoria Antiquitatis"Sus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.