Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Bibliotheca Memoria Antiquitatis (continuare)
Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  
BMA XI
  • BMA XI, Victor Sorokin, Aspectul regional cucutenian Drăgușeni-Jura, 2002.
BMA XII
  • BMA XII, Grupul de cercetări complexe Bicaz al Academiei Române, Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, 2003.
BMA XIII
  • BMA XIII, Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Poduri - Dealul Ghindaru, o Troie în Subcarpații Moldovei, 2003.
BMA XIV
  • BMA XIV, Mircea Petrecu-Dîmbovița, Mădălin-Cornel Văleanu, Cucuteni-Cetățuie, monografie arheologică, 2004.
Pentru comenzi (reviste din stoc sau copii din cele epuizate) contactați-ne la cmj@neamt.ro.

Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / Bibliotheca Memoria AntiquitatisSus
Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.