Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Bibliotheca Memoria Antiquitatis (continuare)
Pagina: 1 2 3 Prima pagină pagina 2 Pagina următoare
BMA VI
  • BMA VI, Ștefan Cucoș, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, 1999.
BMA VII
  • BMA VII, Gheorghe Dumitroaia, Comunități preistorice din estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu, 2000.
BMA VIII
  • BMA VIII, Dragomir Nicolae Popovici, Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul așezărilor, 2000.
BMA IX
  • BMA IX, Ioan Mitrea, Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII , 2001.
BMA X
  • BMA X, editor Gheorghe Dumitroaia, In Memoriam Constantin Matasă, 2001.
Pentru comenzi (reviste din stoc sau copii din cele epuizate) contactați-ne la cmj@neamt.ro.

Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / Bibliotheca Memoria AntiquitatisSus
Pagina: 1 2 3 Prima pagină pagina 2 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.