Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Bibliotheca Memoria Antiquitatis
Pagina: 1 2 3   pagina 1 Pagina următoare

În seria " Bibliotheca MEMORIAE ANTIQUITATIS " au apărut următoarele lucrări:

BMA I
  • BMA I, Ștefan Cucoș, Ceramică neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț / Céramique néolithique du Musée Archéologique de Piatra Neamț, 1973.
BMA II
  • BMA II, édité par Gheorghe Dumitroaia et Dan Monah, Cucuteni aujourd'hui, 1996.
BMA III
  • BMA III, Dan Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, 1997.
BMA IV
  • BMA IV, Ioan Mitrea, Așezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna, 1998.
BMA V
  • BMA V, Cornelia Magda Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluție, cronologie, legături, 1998.

Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / Bibliotheca Memoria AntiquitatisSus
Pagina: 1 2 3   pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.