Home page
  Muzeul Roman
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   R O M A N   -   Prezentare (continuare)
Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 3 Pagina următoare


Prima sală de la etaj este destinată prezentării începuturilor orașului Roman, prin expunerea unor materiale descoperite la cele două cetăți, cetatea de lemn și pământ și Cetatea Nouă a Romanului, cea de piatră. Primele șase vitrine adăpostesc numeroase urme materiale descoperite la această cetate, din care se remarcă o frumoasă ceramică cenușie, lucrată la roată și decorată, prin ștampilare. De remarcat este faptul că orașul Roman deține cea mai bogată gamă de asemenea piese din toată țara.

Ceea ce este interesant și singular totodată, este faptul că cercetările efectuate în împrejurimile Romanului au dus la descoperirea a numeroase vase de acest tip, cu decorul diferit, forma însă este identică. Tot din sec. XIV și începutul celui următor sunt prezentate în expoziție și alte materiale descoperite în Roman și împrejurimi, dintre care se remarcă un frumos cercel din argint, de influență bizantină, descoperit la Săbăoani, unicat în cultura medievală a Moldovei, ceramică, obiecte de podoabă, unelte și teracotă, care demonstrează un nivel destul de ridicat al populației din această zonă.

De o prezentare generoasă beneficiază documentele care privesc participarea romașcanilor la cele mai importante evenimente ale secolului al XIX-lea printre care, realizarea Unirii din 1859 și Războiul de Independență din 1877.

Ultima sală de la etaj, prezintă dezvoltarea economică a orașului la început de secol XX. Cea mai bogată activitate este legată de contribuția orașului Roman la primul război mondial, atât prin regimentele cu care a participat la această confruntare, cât mai ales, prin câteva personalități romașcane.

Expoziția se încheie cu cele câteva mărturii despre prezența romașcanilor la prima conflagrație mondială.Muzee de Istorie / Roman / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 Muzee de Istorie pagina 3 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.