Home page
  Muzeul Roman
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   R O M A N   -   Prezentare (continuare)
Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare
Muzeul de Istorie Roman - interior

Printre cele mai importante piese din epoca neo-eneolitică, notăm un important tezaur de obiecte de podoabă, din cultura Cucuteni A-B, descoperit la Brad, compus din peste 480 piese de podoabă, din metal și os.

Printre piese remarcăm cele două brățări de aramă, identice ca formă, cu corpul rombic în secțiune, cu capetele suprapuse, toporul "cu brațele în cruce", dar cu o formă deosebită, de asemenea unicat, confecționat prin turnare, un colier din canini de cerb, compus din peste 220 piese, fiind cel mai mare colier de acest fel din sud-estul Europei, două discuri de aur, convexe, decorate cu un șir de perle au repoussé.

Începând cu cea de-a patra sală, prezentăm principalele piese descoperite în una din cele mai mari așezări dacice din Moldova - cetatea dacică de la Brad. Printre obiectele rare prezentate remarcăm acela câteva cești dacice cu una sau două torți frumos decorate, cănile lucrate la roată, vasele cu două torți, imitațiile după formele grecești, piesele de scut, unele foarte rare, având legătură cu cele descoperite în vestul țării la Pișcolț, amforele grecești de tip Cos sau imitațiile după cupele decorate din insula Delos.

Alte materiale din aceeași mare așezare dacică sunt: pinteni și piese de harnașament, ceramică pictată, fibule de diferite tipuri, amfore grecești și romane, capace, căni, străchini lucrate la roată, imitații după craterele grecești, un număr impresionant de obiecte de podoabă din fier, bronz, argint, unelte.

În continuare sunt expuse materiale aparținând sec. II-III î.Hr., de la Văleni-Botești, Săbăoani, Izvoare-Bahna, Butnărești, Gabăra-Moldoveni, Brad etc., precum și din multe alte așezări din această perioadă. Amintim aici tezaurele de monede romane, descoperite în zona Romanului, un frumos lot de piese de harnașament de podoabă, de factură romană descoperit la Săbăoani, vasele borcan decorate cu brâie simple sau alveolate, castroanele cu trei torți, străchinile sau frumoasele fructiere lucrate la roată.Muzee de Istorie / Roman / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 Prima pagină pagina 2 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.