Home page
  Muzeul Roman
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   R O M A N   -   Prezentare
 
  • Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 16
  • Tel.: (004) 0233 - 72.77.26; 73.46.73

Clădirea veche

Muzeul de Istorie Roman

Muzeul de Istorie Roman a luat ființă la 1 septembrie 1957, prin numirea d-lui Ursachi Vasile, proaspăt absolvent al facultății de istorie din Iași, ca director al unei instituții care nu avea nici un patrimoniu. După ce a fost găzduit de mai multe imobile, muzeul s-a mutat în 1988 în Casa Nevruzzi.

Actuala expoziție de bază, organizată în cele 15 săli, cu un spațiu de peste 700 mp., cuprinde un număr de circa 5.000 piese, începând cu epoca pietrei cioplite și până la primul război mondial. Zonal, expoziția ilustrează o porțiune din cursul mijlociu al Siretului, corespunzătoare fostului județ Roman.

Muzeul propune publicului o expoziție de bază reînnoită sub raportul conținutului, dar și al modalității de prezentare în care elementele ajutătoare au în vedere prezentarea unor situații de șantier, care ușurează perceperea semnificației unor piese și chiar a unor fenomene ce trebuie reconstituite pe baza acestor exponate.

Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.


Muzee de Istorie / Roman / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 Muzee de Istorie pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.