Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   A R H E O L O G I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare (continuare)
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 5  

Dezvoltarea economică, socială și culturală a comunităților rurale și urbane în secolele XIX-XX, cât și participarea locuitorilor județului la marile evenimente care s-au petrecut în acest timp (Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independență, Primul Război Mondial, Marea Unire de la 1918, Al Doilea Război Mondial) sunt evidențiate în sălile de la etaj, prin numeroase documente, fotografii, arme, medalii și obiecte de epocă (sălile 20-24).

Sălile 25-26 sunt rezervate cabinetului numismatic.

Sala omagială "Constantin Matasă" prezintă evoluția muzeografiei nemțene (sala 27), iar pentru prezentarea expozițiilor temporare a fost reamenajată sala 28.

Piese de valoare excepțională
aflate în Muzeul de Istorie Piatra-Neamț:
Expoziția virtuală a Muzeului de Istorie Piatra Neamț   Go & visit !

Cercetarea științifică desfășurată în cadrul instituției este valorificată prin revista Memoria Antiqvitatis, în care studiile arheologice sunt predominante. Începând din 1969 și până în prezent au fost editate 12 volume, cel de-al 13-lea aflându-se sub tipar.

Informații privind vizitarea muzeului


Planul de vizitare

Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Obiecte aparținând expoziției de bază (sala 22)
Obiecte aparținând expoziției de bază (sala 23)

Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 5  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.