Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   A R H E O L O G I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare (continuare)
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 3 Pagina următoare

Procesul de trecere de la eneolitic la epoca bronzului (cca. 2500-2000 î.Hr.) este evidențiat de descoperirile ce aparțin amforelor sferice (Piatra-Neamț, Calu, Mastacăn, Șerbești, Oniceni ș.a.) și culturilor Horodiștea-Erbiceni (îndeosebi Izvoare și Târpești), iar prima parte a epocii bronzului de vestigiile care sunt atribuite culturii Costișa (sala 9).

Perioada mijlocie ale epocii bronzului (aprox. sec. XVII-XV î.Hr.) este reprezentată prin culturile Costișa (Lunca, Borlești, Poduri) și Monteoru, fiind evidențiate pe teritoriul județului Neamț îndeosebi prin situl de la Costișa, ce se află aproximativ la 30 km sud de Piatra-Neamț.

La fel de importante sunt vestigiile de la Lunca, Siliștea și Borlești.

Cultura Costișa (sala 9)
Obiecte aparținând expoziției de bază

În perioada târzie a epocii bronzului, teritoriul județului Neamț a fost ocupat de comunități ale culturii Noua (cca. 1300-1100 î.Hr.). Pătrunse dinspre est triburile de păstori ale culturii Noua au produs o regrupare demografică și o restructurare teritorială, modificând baza economică. Dintre cele peste 90 de așezări și necropole din care au fost evidențiate vestigii ale culturii Noua remarcăm siturile de la Ciritei, Doina, Săbăoani, Târpești, Davideni, Oglinzi, Răucești ș.a. de unde provin materialele expoziționale din sala 10.

Grupul Corlăteni, care este atribuit Hallstatt-ului tracic, este evidențiat prin materiale ceramice și piese de metal descoperite la Târpești, Dulcești, Rădeni ș.a. Pentru hallstatt-ul final și prima etapă a La-Tene-ului descoperirile de la Lunca și Vlădiceni documentează că aria de difuziune a aspectului cultural Canlia a inclus în secolele V-III î.Hr. și zona subcarpatică a Moldovei.

Cultura Noua (sala 10)

Pentru secolele III-II î.Hr. de o deosebită importanță sunt descoperirile de la Davideni, Târpești, Ghelăiești și Țibucani, care atestă prezența bastarnilor (sala 11). Referindu-ne la epoca clasică de dezvoltare a civilizației geto-dacice menționăm că muzeul din Piatra-Neamț a adus o contribuție deosebită la cercetarea stațiunilor de la Bâtca Doamnei, Cozla și Calu. Pe seama mărturiilor arheologice descoperite în aceste situri și a datelor înscrise de geograful Ptolemeu în cunoscuta sa carte "Geografia" se identifică actualul municipiu Piatra-Neamț, cu antica Petrodava.

Petrodava, ca și celelalte așezări contemporane de la răsărit de Carpați a fost abandonată la puțin timp după încheierea războaielor daco-romane și constituirea provinciei Dacia, dar aceasta nu a însemnat sfârșitul civilizației dacice în zonă. Acest lucru este documentat de descoperirile care aparțin civilizației dacilor liberi (secolele II-III d.Hr.), așa cum sunt cele de la Piatra-Neamț - "Lutărie" și Dărmănești, Homiceni, Vlădiceni Moldoveni, Văleni-Botești, Săbăoani ș.a. (sălile 14-15).

Sala 11
Sala 13

Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 3 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.