Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   A R H E O L O G I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare (continuare)
Pagina: 1 2 3 4 5 Prima pagină pagina 2 Pagina următoare
Sala 1

Expoziția permanentă prezintă evoluția comunităților umane de pe aceste meleaguri începând cu paleoliticul superior și până în epoca contemporană.

Sala 1 cuprinde descoperirile cele mai semnificative din paleolitic, mezolitic, neoliticul timpuriu și mijlociu. Sunt prezentate descoperirile care aparțin aurignacianului (Ceahlău - "Cetățuie", Bistricioara - "Lutărie"), gravetianului (Ceahlău - "Podiș", "Cetățica" și "Bofu Mic", Bistricioara - "Lutărie" și Bicaz) și swiderianului (Bicaz-Chei – "Bardos", Ceahlău - "Scaune" și Piatra-Neamț – "Poiana-Cireșului"). Pentru neoliticul timpuriu și mijlociu (cultura Starcevo-Criș, culturile Ceramicii liniare și Precucuteni) de remarcat sunt descoperirile de la Lunca, Oglinzi, Grumăzești, Târpești, Traian-"Dealul Fântânilor" și "Dealul-Viei", Izvoare, Ghigoiești, Poduri ș.a.

Constituind continuarea pe o treaptă superioară a ultimei faze de evoluție a culturii Precucuteni, la care s-au adăugat unele influențe ale culturilor Petrești și Gumelnița, Cultura Cucuteni reprezintă cea mai importanță civilizație a Europei vechi.

Locuință neolitică (reconstituire)

Cu o dezvoltare ce durează aproximativ un mileniu (3600-2500 î.Hr.) cultura Cucuteni se remarcă în primul rând prin ceramica pictată cu motive în formă de spirală, meandre sau cercuri, culorile predilecte aplicate înainte de ardere fiind albul, roșul și negrul-ciocolatiu. Unele reprezentări antropomorfe pictate, deși sunt schematizate, conferă ceramicii o valoare artistică incontestabilă. Caracteristicile spiritualității cucutenienilor sunt reliefate și prin marele număr de statuete antropomorfe și zoomorfe de lut ars sau ronde-bosse, despre care se poate afirma că aparțin sculpturii.

Cercetările au demonstrat că această cultură s-a născut într-o zonă relativ restrânsă din Subcarpații centrali ai Moldovei, care corespunde în cea mai mare parte cu actualul teritoriu al județului Neamț. În sălile 2-8 ale muzeului sunt prezentate toate cele trei faze de evoluție ale acestei culturi insistându-se asupra caracteristicilor descoperirilor de la Izvoare – Piatra-Neamț, Bodești - "Frumușica", Târpești, Calu, Răucești, Poduri, Traian - "Dealul Fântânilor", Ghelăiești, Văleni – Piatra-Neamț, Girov, Lunca, Podei ș.a.

Investigațiile efectuate pe parcursul a peste șase decenii au permis, pe lângă constituirea celei mai bogate colecții muzeale din toată aria ocupată odinioară de complexul Ariușd-Cucuteni-Tripolie, acumularea unui bogat volum de informații pe baza cărora s-au adus clarificări în legătură cu succesiunea celor trei faze de evoluție și cronologia culturii.

Descoperirile culturii Cucuteni prezentate în vitrinele muzeului din Piatra-Neamț sunt în deplină corelație cu situația din teren a județului Neamț, fiind înregistrate până la această dată peste 150 de situri arheologice. Bogăția vestigiilor din teren, patrimoniul de excepție deținut și tradiția investigațiilor au impus crearea Centrului de Cercetare a Culturii Cucuteni.


Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 5 Prima pagină pagina 2 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.