Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   A R H E O L O G I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare
 
  • Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 10, 610029
  • Tel./fax: (004) 0233 - 21.74.96; 21.81.08
  • E-mail: cmj@neamt.ro

Muzeul de Istorie Piatra Neamț

Avându-și începuturile în anii care au urmat primului război mondial, când profesorul Mihai Stamatin a organizat în incinta Liceului "Petru Rareș" Muzeul Cozla, actualul muzeu de istorie și arheologie Piatra-Neamț este rezultatul activității laborioase și pline de pasiune a mai multor generații de specialiști, în rândul cărora Constantin Matasă ocupă locul principal. Intelectual cu multiple preocupări pe linie spirituală și culturală, preotul Constantin Matasă a depistat numeroase stațiuni arheologice în județul Neamț și a întreprins numeroase sondaje de informare sau săpături sistematice pe baza cărora a înființat în 1934 primul muzeu exclusiv arheologic din Moldova.

Beneficiind de bogăția în vestigii a zonei și de colaborarea unor distinși specialiști din domeniul preistoriei, Constantin Matasă a creat o instituție muzeală de prestigiu, deținătoarea celei mai mari colecții de artă neo-eneolitică din sud-estul Europei. Încă din timpul vieții sale, o serie de așezări cucuteniene (Frumușica-Bodești, Izvoare, Calu) au devenit renumite, atât datorită descoperirii unor capodopere ale celei mai prestigioase culturi eneolitice ale Europei vechi, cât și a publicațiilor arheologice care au fost întocmite cu contribuția nemijlocită sau directă a omului de știință pietrean.

Prin colaboratorii săi externi și prin angajarea și formarea unor specialiști proprii, muzeul din Piatra-Neamț și-a adus o contribuție substanțială la cunoașterea culturii Cucuteni, dar și la cercetarea altor epoci istorice.Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 5 Muzee de Istorie pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.