Home page
  Muzeul Târgu Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   E T N O G R A F I E   T Â R G U   N E A M Ț   -   Prezentare
  • Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 37
  • Tel.: (004) 0233 - 66.25.94

 
Prezintă istoria meșteșugurilor tradiționale din Depresiunea Neamț, începând cu cele casnice (tors, țesut), prelucrarea produselor agricole, a pieilor, osului și cornului, lemnului, metalelor și a ceramicii. În interiorul muzeului și în pavilionul special amenajat din curtea acestuia sunt prezentate diferite instalații țărănești de prelucrare a semințelor și a fructelor, lânii, lemnului etc.

Muzeul de Istorie Târgu Neamț

Prima expoziție cu caracter muzeal a fost realizată în anul 1940, cu obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate de către profesorii Ilie Minea și Dumitru Constantinescu la Cetatea Neamț.

Muzeul propriu-zis a luat ființă în anul 1957, când s-au sărbătorit 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare, mult timp această unitate fiind considerată a fi un muzeu al Cetății Neamț.

În 1978 muzeul a fost mutat în localul actual, în care a funcționat Școala Domnească ridicată în 1853, unde au învățat Ion Creangă, Vasile Conta ș.a. Între anii 1986-1987 expoziția de bază a fost reorganizată complet, căpătând forma actuală.


Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Obiecte aparținând expoziției de bază


Muzee de Istorie / Târgu Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 Muzee de Istorie pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.