Home page
  Muzeul Bicaz
Prezentare
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   E T N O G R A F I E   B I C A Z   -   Prezentare
  • Adresa: Str. Barajului nr. 2
  • Tel.: (004) 0233 - 67.12.01

 
Întemeiat în 1958, Muzeul de Istorie Bicaz funcționează din 1966 în clădirea fostului Teatru sătesc "Ion Kalinderu".

Expoziția de bază cuprinde trei spații distincte. Primul este destinat istoriei monografice a Văii Bistriței, de-a lungul căreia au trăit, cu zeci de mii de ani în urmă, numeroase comunități paleolitice, așa cum dovedesc stațiunile de la Bistricioara, Lutărie, Dârțu, Bofu Mic, Bofu Mare și Cetățica de pe Ceahlău. În eneolitic triburile cucuteniene pătrund, așa cum o dovedesc și exponatele din muzeu, către Hangu, în sihăstria munților. Un bogat inventar descoperit la Hangu-Cetățuia și în alte așezări reflectă aspecte deosebit de interesante referitoare la viețuirea comunităților daco-carpice din secolele II-III d.Hr.

Bogatele vestigii medievale și actele emise de cancelariile domnești au în vedere alte realități de pe valea Bistriței superioare. Palatul Cnezilor, una din cele mai importante stațiuni arheologice medievale din zonă, se dovedește a fi o sursă de piese muzeistice de mare interes.

În expoziție sunt prezentate aspecte mai puțin cunoscute referitoare la bisericile medievale de pe Valea Bistriței, participarea locuitorilor din zonă la războiul de independență, înființarea Domeniilor Coroanei Bicaz și Borca - care au avut un rol benefic asupra zonei - dar și participarea bicăjenilor la războiul de reîntregire națională.

De asemenea, în expoziție sunt etalate documente și mărturii despre șederea președintelui Poloniei la Bicaz în 1939, precum și despre participarea locuitorilor de pe aceste meleaguri la cel de al doilea război mondial (campaniile din est și din vest).
Acest spațiu se încheie cu documente și acte aparținând profesorului inginer Dimitrie Leonida (1883-1965), cel care a proiectat barajul hidroenergetic de la Bicaz.

prof. ing. Dimitrie Leonida

Muzeul de Istorie Bicaz

Exponate

Cel de al doilea spațiu prezintă o sinteză a evoluției colectivităților umane relativ recente, de pe valea Bistriței, cât și elemente definitorii pentru etnografia aceleiași zone. Prin exponate sunt ilustrate ocupațiile de bază ale locuitorilor: culesul fructelor de pădure, vânătoarea, pescuitul, albinăritul, păstoritul, agricultura, lucrul la pădure și plutăritul. Rețin atenția, de asemenea, mobilierul țărănesc, țesăturile, elementele de port popular, cele ilustrând credința, cât și obiceiurile de Crăciun și Anul Nou.
Materialul etnografic adunat aici a urmărit să deslușească universul vieții patriarhale din zonă, specificul și diversitatea ei.

Al treilea sector al muzeului este destinat expozițiilor temporare de artă plastică, istorie etc.


Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Expoziția etnografică


Muzee de Istorie / Bicaz / PrezentareSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.