Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E E   D E   I S T O R I E
Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț
Este unitatea de bază a C.M.J. Neamț. A fost înființat în anul 1934 de către preotul Constantin Matasă și deține cea mai importantă colecție arheologică aparținând culturii eneolitice Cucuteni (mil. IV-III î.H.). Alături de aceasta, în muzeu sunt prezentate civilizația traco-geto-dacică din zonă, locuirea medievală, aspecte ale istoriei locale din epocile modernă și contemporană, activitatea muzeografică din județ ș.a.
Click to visit !

Muzeul de Istorie Roman
Înființat în anul 1957, Muzeul de Istorie din Roman deține cele mai bogate colecții de materiale de proveniență dacică, rezultate din cercetările din cetatea de la Brad și din alte așezări de pe Valea Siretului, cât și valoroase vestigii medievale ale orașului atestat documentar la 31 martie 1392.
Click to visit !

Muzeul de Istorie și Etnografie Bicaz
Cuprinde mărturii arheologice și etnografice privind locuirea Văii Bistriței, din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă.
Click to visit !

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț
Prezintă o sinteză a bogatei istorii medievale a orașului.
Click to visit !

Complexul Muzeal Județean Neamț: Muzee de IstorieSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.