Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  C U R T E A   D O M N E A S C Ă   P I A T R A - N E A M Ț
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  

Calitatea și bogăția materialului arheologic descoperit indică faptul că această curte s-a bucurat totuși de o atenție deosebită din partea ctitorului său: cahle și cărămizi smălțuite, fragmente de vase, obiecte de metal, monumentalitatea arhitecturală și calitatea construcțiilor. Din datele oferite de cercetările arheologice, coroborate cu documentele vremii, rezultă că epoca de maximă folosire a Curții Domnești a constituit-o secolul al XVI-lea. Procesul de înstrăinare a satelor a dus la destrămarea ocolului și la diminuarea rolului politico-administrativ, astfel că episcopul catolic Bandini, care vizitează târgul Piatra în 1646, nici nu mai consemnează existența curții.

Procesul de înstrăinare și degradare a construcțiilor este din ce în ce mai accentuat în sec. XVIII, astfel că la începutul secolului XIX Crupenschi Poloboc cumpără de la obștea târgului chiar locul Curții Domnești, construindu-și aici o locuință impresionantă, fapt ce a afectat rămășițele vechii curți. Ridicarea actualului local al Colegiului "Petru Rareș" și construirea străzii "Ștefan cel Mare" au definitivat acțiunea de distrugere a ceea ce mai rămăsese din fosta Curte Domnească. S-a mai păstrat, doar biserica, cu hramul "Sf. Ioan Botezătorul" (construită în anii 1497-1498).Colecția muzeală "Curtea Domnească" a fost inclusă în circuitul expozițional al Complexului Muzeal Județean Neamț în anul 1986. Expoziția cuprinde materiale tridimensionale arheologice și documentare din Evul Mediu descoperite în zona Curții Domnești, dar și în alte puncte de pe raza municipiului Piatra-Neamț.


Program de vizitare punct muzeal:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.Curtea Domnească - Piatra-NeamțSus
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.