Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  C U R T E A   D O M N E A S C Ă   P I A T R A - N E A M Ț
  • Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 4

Situată pe un mic platou ce domină centrul orașului, Curtea Domnească de la Piatra este amintită prima dată într-un document emis la 20 aprilie 1491, când Ștefan cel Mare face danie Mănăstirii Tazlău trei sate "Zăneștii, Stolnicii și Faurii pe Bistrița, mai jos de gura Cracăului / ... / care au fost din ocolul curților noastre de la Piatra". Se pare că totuși ea este anterioară acestei date, deoarece într-un act din 7 mai 1475, hotarul ocolului său este deja stabilit și, ținând cont că unul dintre satele ocolului este dăruit încă din 5 februarie 1468, putem considera că începuturile Curții Domnești de la Piatra se situează între anii 1468 și 1475.

Se poate presupune că inițial construcțiile nu au fost de mare amploare, după cum rezultă din cercetările arheologice întreprinse între anii 1954-1955, acestea realizându-se abia după 1480. Datorită faptului că din vechile edificii nu s-au mai păstrat decât puține elemente, este greu de estimat alcătuirea constructivă a acestui ansamblu arhitectural. S-au mai putut identifica o parte din pivnițele casei domnești (lângă clădirea Colegiului "Petru Rareș", unde de altfel s-a și amenajat un punct muzeal) și fragmente din latura sudică a zidului de incintă. Săpăturile au scos la iveală colțul de nord-vest al pivnițelor palatului, cuprinzând o încăpere de acces, un coridor lung și patru galerii. În pivniță se pătrundea printr-un gârlici cu 12 trepte de stejar.

Încăperea, dreptunghiulară, era acoperită cu o boltă semicilindrică din cărămidă și comunica cu coridorul printr-o ușă prinsă în stâlpi de piatră cioplită. Coridorul (lung de 11 m) era și el acoperit cu o boltă din cărămidă și blocheți de tuf calcaros, astăzi distrusă. Pivnița este împărțită în travee prin patru arcade de piatră sprijinite pe stâlpi.

Curtea și-a îndeplinit funcțiile specifice până în secolul al XVII-lea apoi, treptat, rolul ei s-a diminuat.

Planul actual
Vedere dinspre Str. Stefan cel Mare


Curtea Domnească - Piatra-NeamțSus
Pagina: 1 2   pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.