Piese de valoare excepțională aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț
Soborul zeițelor

A fost descoperit în anul 1981, în situl multistratificat de la Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacău. 15 statuete mari, pictate cu roșu, 13 tronuri de lut ars, alte șase statuete mai mici nepictate și două mici obiecte neidentificate, iată compoziția acestui complex ritual descoperit într-un sanctuar datat în jurul anului 4200 î.Hr. Toate statuetele sunt modelate în poziție șezândă. Personajele reprezentate sunt zeițe adulte, sexul feminin al statuetelor fiind clar marcat. Personajul central se evidențiază cu ușurință: este singura statuetă care are mâinile reprezentate deasupra gurii, conferindu-i o expresie gânditoare. Două proeminențe conice marchează brațele, dar printr-o voită inadvertență, mâna dreaptă este modelată chiar pe gât, iar mâna stângă este ridicată și sprijinită pe obraz, în așa numitul gest de "gânditor". A fost până de curând, unicul complex de acest gen, din aria ocupată de cultura Precucuteni.

Complexul a fost interpretat ca fiind o portretizare a unei părți din panteonul populației precucuteniene.

Back