Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  R E P E R E   C R O N O L O G I C E
 • 1906 - Este cunoscut la Bicaz un muzeu cu specific etnografic și cinegetic.
 • 1920 - Este inaugurat muzeul școlar "Cozla", în incinta Liceului "Petru Rareș" din Piatra Neamț.
 • 1934 - Este fondat Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamț (actualul muzeu de istorie), în clădirea Casei Naționale "Regina Maria".
 • 1940 - Este inaugurat Muzeul Cetății Neamțului într-una din sălile Școlii nr. 2 de băieți din Tg. Neamț.
 • 1952 - Muzeul Memorial "Ion Creangă" din Humulești este inclus în circuitul turistic.
 • 1957 - Se deschide Muzeul "Ștefan cel Mare" din Tg. Neamț, având la bază colecțiile descoperite în cetatea de pe Culmea Pleșului. La 1 septembrie ia ființă Muzeul de Istorie Roman.
 • 1958 - Ia ființă actualul Muzeu de Istorie Bicaz.
 • 1960 - Muzeul Arheologic Piatra Neamț este mutat în localul din apropierea ctitoriilor mușatine.
 • 1962 - Se deschide Muzeul de Științele Naturii Roman.
 • 1964 - Este deschisă Colecția de Artă Piatra-Neamț, care a stat la baza actualului Muzeu de Artă (deschis în 1980).
 • 1965 - Muzeul de Științe ale Naturii Piatra Neamț devine unitate de sine stătătoare.
 • 1967 - Casa în care a locuit scriitorul Calistrat Hogaș devine muzeu.
 • 1970 - Se deschide oficial Muzeul de Artă Roman. Ia ființă expoziția de etnografie de la Durău, inclusă ulterior în cadrul Muzeului de Etnografie Piatra-Neamț (deschis în 1980).
 • 1970-1993 - Muzeul Memorial "Mihail Sadoveanu" se află în subordinea muzeului județean.
 • 1976-2000 - Își desfășoară activitatea Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Național, ca secție a Complexului Muzeal Județean Neamț. Prin Legea 182/2000 O.P.C.N. va fi comasat cu Inspectoratul de Cultură.
 • 1978 - Este înființat Complexul Muzeal Județean Neamț, ca organism unic de coordonare a tuturor muzeelor din rețeaua de stat și a O.P.C.N.
 • 1980 - Este reorganizat Muzeul de Istorie Piatra-Neamț, în clădirea fostului Palat Administrativ.
 • 1986-1987 - Este reorganizat Muzeul de Istorie și Etnografie Tg. Neamț.
 • 1986 - Se deschide expoziția "Curtea Domnească".
 • 1986-1992 - Este reorganizat Muzeul de Istorie Roman, în Casa Nevruzzi.
 • 1987 - Este introdusă în circuitul muzeal Casa Memorială "Veronica Micle".
 • 1990-1992 - Este reactualizată expoziția Muzeului de Istorie Piatra-Neamț și sunt organizate cabinetul numismatic și sala "Constantin Matasă".
 • 1993 - Se deschide Galeria "Lascăr Vorel".
 • 1994 - Pe lângă C.M.J. ia ființă Fundația "Constantin Matasă".
 • 1995 - Ia ființă Centrul Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, ca secție a Complexului Muzeal Județean Neamț.
 • 1994-1999 - Sunt actualizate expozițiile permanente ale majorității muzeelor subordonate.
 • 1998 - Este înființată Editura "Constantin Matasă".
C H R O N O L O G Y  
 • 1906 - It is known at Bicaz a museum with ethnographical and cynegethical specific.
 • 1920 - It was inaugurated the "Cozla" School Museum, in the building of "Petru Rares" High School from Piatra-Neamtz.
 • 1934 - Was fonded The Regional Archaeological Museum in Piatra-Neamtz (the present day History Museum), in the building of the National House "Queen Mary".
 • 1940 - Was inaugurated The Museum of Neamtz Fortress in one of the classrooms from the Boys School no. 2 in Tg. Neamtz.
 • 1952 - The "Ion Creanga" Memorial Museum from Humulesti was introduced in the visiting circuit.
 • 1957 - It was opened "Steven's the Great" Museum in Tg. Neamtz, holding as a basic exhibition the collections discovered in the fortress on the hill named "Plesu". On september the first was inaugurated The History Museum on Roman.
 • 1958 - Was fonded the present day History Museum from Bicaz.
 • 1960 - The Archaeological Museum Piatra-Neamtz was moved in the building near the musatin's fondings.
 • 1962 - Was fonded The Natural Sciences Museum on Roman.
 • 1964 - Was opened The Art Collection in Piatra-Neamtz, which represented the basis of the actual Art Museum in Piatra-Neamtz (opened in 1980).
 • 1965 - The Natural Sciences Museum in Piatra-Neamtz becomes individual unit in the complex of museums.
 • 1967 - The house in which the writer Calistrat Hogas used to live becomes museum.
 • 1970 - It was officially opened The Art Museum in Roman. It was also inaugurated the ethnographical exhibition from Durau, introduced some time later in The Ethnographical Museum of Piatra-Neamtz (opened in 1980).
 • 1970-1993 - The "Mihail Sadoveanu" Memorial Museum from Vânatori-Neamtz becomes part of the County Museum.
 • 1976-2000 - The Office for the National Culture Patrimonies deploys its activities as a section of the County Museums Complex from Piatra-Neamț (O.P.C.N.) As a result of the Law 182/2000 the O.P.C.N. will be compressed within the Culture Department.
 • 1978 - Was fonded The Neamtz County Museum Complex (C.M.C.), as a unique organism of co-ordination of all the museums from the state net as well as that of O.P.C.N.
 • 1980 - The History Museum from Piatra-Neamtz is reorganised in the building of the former Administrative Palace.
 • 1986-1987 - The History and Ethnography Museum in Tg. Neamtz are reorganised.
 • 1986 - It was opened The "Royal Court" Exhibition.
 • 1986-1992 - The History Museum in Roman is reorganised in the Nevruzzi House.
 • 1987 - In the museums circuit was introduced The "Veronica Micle" Memorial House.
 • 1990-1992 - It was reactualised the History Museum's exhibition in Piatra-Neamtz, and also organised the numismatic laboratory and the "Constantin Matasa" room.
 • 1993 - The "Lascăr Vorel" Gallery is organised.
 • 1994 - It was fonded The "Constantin Matasa" Foundation.
 • 1995 - The International Research Center for the Cucuteni Culture in Piatra-Neamtz was fonded as part of Neamtz C.M.C.
 • 1994-1999 - The permanent exhibitions were actualised to almost every museum in the Complex.
 • 1998 - Was fonded The "Constantin Matasă" Publishing House.

Programul de vizitare al muzeelor:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie);
10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march);
10-18 (april - september). Closed on Monday.
Repere cronologice / Chronology
Sus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.