Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
    Piatra-Neamț
    Bicaz
    Târgu-Neamț
    Nicolae Popa - Târpești
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   E T N O G R A F I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Expoziția virtuală
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  
Costume populare Costume populare Costume populare
Unelte Cășărie Unelte agricole
Unelte de tors Covor țărănesc Laviță și carpetă

Muzee de Etnografie / Piatra-Neamț / Expoziția virtualăSus
Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.