Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
    Piatra-Neamț
    Bicaz
    Târgu-Neamț
    Nicolae Popa - Târpești
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   E T N O G R A F I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare
  • Adresa: Piața Libertății nr. 1
  • Telefon: (004) 0233 - 21.68.08

 
Înfățișează aspecte ale locuinței țărănești tradiționale de pe Valea Bistriței, costumul popular românesc din zonă și principalele meșteșuguri din regiunea subcarpatică a Moldovei (prelucrarea lemnului, țesutul, cojocăritul etc.).

Prezența reliefului montan, submontan dar și de câmpie și-a pus amprenta asupra modului de viață al locuitorilor județului Neamț. S-a dezvoltat mai ales o arhitectură populară a lemnului, sistemul de construcții cel mai folosit pe Valea Bistriței a fost cel al cununilor orizontale de bârne, dar n-au lipsit, mai ales în zona Romanului, nici construcțiile din nuiele împletite și lipite cu pământ, susținute de furci îngropate.

Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț

Tipul de locuință care a predominat până la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost compus dintr-o cameră și o tindă rece.

Interiorul nemțean se distinge prin buna organizare a spațiului. Principalele piese sunt: mobilierul masiv (laițele, masa, patul), soba, bogatele țesături de lână (păretare, scoarțe, culmea de deasupra patului pe care stau hainele de sărbătoare). Lada de zestre este așezată la capătul patului și susține stive de țesături până la grindă.

Interior

Costumul popular are numeroase piese de tip străvechi cum ar fi cămașa încrețită la gât, cămașa bătrânească, catrința și ștergarul de cap - la portul femeiesc, cămașa cu fustă, ițarii încrețiți, gluga, sumanul și cureaua cu ținte - la cel bărbătesc.
Unitatea croiului, coloritul sobru, cu tonuri frumos armonizate, constituie a caracteristică a portului din zonă.

Ocupațiile de bază ale populației au fost creșterea animalelor și agricultura, cultivându-se în special plantele mai rezistente: porumbul, cartoful, dar și cerealele în zonele mai joase. Produsele rezultate din aceste ocupații erau prelucrate, dezvoltând o sumedenie de îndeletniciri secundare. Au funcționat numeroase instalații de tehnică populară, care impresionează prin ingeniozitate. Pe Bistrița, dar și la Humulești sau Bârgăuani, au funcționat mori de apă etc.

Interior

O mare parte din populație lucra la pădure. Singurul mijloc de transport pentru lemn, produse și oameni de pe valea Bistriței a fost, până la sfărșitul secolului al XIX-lea, plutăritul.
Corelat cu marea cantitate de lemn tăiată în zonă, plutăritul a înregistrat pe această vale cea mai mare și cea mai organizată dezvoltare din întreaga țară.

Până la mijlocul secolului al XX-lea, în satele bistrițene lucrul la pădure și plutăritul au constituit ocupațiile principale.


Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Plută pe Bistrița


Muzee de Etnografie / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 Muzee de Etnografie pagina 1 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.