Home page
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E E   D E   E T N O G R A F I E
Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț
Înfățișează aspecte ale locuinței țărănești tradiționale de pe Valea Bistriței, costumul popular românesc din zonă și principalele meșteșuguri din regiunea subcarpatică a Moldovei (prelucrarea lemnului, țesutul, cojocăritul etc.).
Click to visit !

Muzeul de Istorie și Etnografie Bicaz
Cuprinde mărturii arheologice și etnografice privind locuirea Văii Bistriței, din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă.
Click to visit !

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț
Expune meșteșugurile tradiționale practicate în zonă; într-un pavilion special amenajat sunt prezentate o serie de instalații țărănești de mare valoare.
Click to visit !

Muzeul Etnografic Nicolae Popa - Târpești
Deși acest veritabil muzeu nu face parte din Complexul Muzeal Județean, nu putem să nu menționăm colecția enofolclorică a lui Nicolae Popa din Târpești, cunoscut colecționar pasionat dar și creator de artă populară autentică.
Click to visit !

Complexul Muzeal Județean Neamț: Muzee de EtnografieSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.