Home page
  Muzeul Roman
Prezentare
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
    Piatra-Neamț
    Roman
    Galeriile Lascăr Vorel
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   A R T Ă   R O M A N   -   Prezentare
  • Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 3
  • Telefon: (004) 0233 - 72.40.11

 
În primii ani ai existenței sale muzeul a funcționat în același local cu Muzeul de Istorie. Spațiul afectat era însă mult prea restrâns. Din 1970 Muzeul de Artă își găsește un sediu adecvat situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 3, pus în valoare și de ambianța naturală generoasă. Este o clădire monument de arhitectură, construită la sfârșitul sec. al XIX-lea.

Muzeul de Artă Roman

Colecțiile muzeului cuprind un număr de 642 lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă, numai în parte expuse în șase săli de expoziție, întrunind o suprafață totală de 243 m.p.

Expoziția de bază, prin tematica sa, pune în valoare, în contextul artei românești, creația artștilor legați într-un fel sau altul de zona Roman. Unii, romașcani prin naștere, alții, aflați aici la studii un timp mai scurt sau mai lung, plecați apoi pentru a-și căuta un drum în artă, confirmați ulterior drept valori în arta națională, au poposit deseori în aceste locuri, fie ca inspirație de lucru, fie ca popas expozițional, ceea ce a determinat stabilirea unei legături sentimentale.

Interior

O suită de lucrări - pictură, grafică, sculptură, oglindesc universul afectiv și pictural al artiștilor Maria Ciurdea Steurer, Iosif Steurer, Stavru Tarasov, Jean Cosmovici, Constantin Isachie, Nicu Enea, etc care își au locul lor bine precizat în arta noastră dintre cele două războaie mondiale.

Lucrări de ținută artistică, peisaje, flori, portrete, compoziții poartă amprenta originalității modului de gândire și exprimare artistică. Pot fi urmărite variate forme de viziune tehnică picturală strâns corelate cu tradițiile artei românești cât și influențele sau învățămintele preluate în urma călătoriilor sau a studiilor în străinătate.

Un număr apreciabil de lucrări aparținând generațiilor mai vechi sau mai noi, reprezentative pentru arta românească contemporană, cu un spectru larg de orientări și viziuni plastice originale poartă semnătura artiștilor: Gh. Iliescu, Adrian Secoșeanu, Petre Hârtopeanu, Corina Lecca, Rodica Bondi, Clement Pompiliu, Iulia Hălăucescu, Ștefan Hotnog, Victor-Mihăilescu Craiu, Ligia Macovei, Gh. Șaru, Spiru Chintilă, Ion Sălișteanu etc.


Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Muzeul de Artă Roman - interior


Muzee de Artă / Roman / PrezentareSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.