Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
Muzee de Artă
    Piatra-Neamț
    Roman
    Galeriile Lascăr Vorel
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   A R T Ă   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare
  • Adresa: Piața Libertății nr. 1
  • Telefon: (004) 0233 - 21.68.08

 
Înființat în anul 1980 și având la bază Colecția de Artă Piatra-Neamț (deschisă în 1964), muzeul funcționează într-o clădire construită în 1930 de italienii Carol Zani și Vincenzo Puschiasis, care au integrat-o armonios în zona istorică a orașului, dominată de ctitoriile lui Ștefan cel Mare.

Muzeul valorifică patrimoniul artistic creat de artiștii români la sfârșitul sec. al XIX-lea și în sec. XX, prezentând o viziune panoramică asupra evoluției artelor vizuale (pictură, grafică, sculptură, tapiserie).

Muzeul de Arta Piatra-Neamț

Având ca generic specificul național și interferența cu valorile europene, expoziția permanentă propune relevarea operelor artiștilor români care, într-un fel sau altul, au fost legați de zona Neamț:

  • C.D. Stahi (1844-1920), cel mai de seamă pictor din Moldova secolului trecut, format în spiritul Academiei de Artă din München;
  • Aurel Băeșu (1897-1928) a cărui artă descinde din cea a Școlii de la Barbizon și a impresioniștilor;
  • Lascăr Vorel (1879-1918), premergător al expresionismului în grafica și pictura românească la începutul secolului XX.

Interior

Se poate urmări perioada interbelică în arta românească, marcată de incidența curentelor europene dezvoltate în sec. XX în operele pictorilor: Șt. Popescu (1872-1948), Gh. Petrașcu (1872-1949), Fr. Șirato (1877-1953), N. Tonitza (1866-1940), I. Țuculescu (1910-1962), Corneliu Baba (1906-1997) și ale sculptorilor Ion Jalea (1887-1993) și Ion Irimescu (n. 1903).

"Sala Tapiseriilor" prezintă creațiile Aureliei Vasiliu Gheață, născută la Piatra-Neamț în 1896, de numele căreia se leagă începuturile tapiseriei moderne. Realizate într-o tehnică tradițională, operele ei sunt inspirate din arta populară autentică și pictura murală medievală.

Arta românească contemporană, cu orientări diferite și viziuni plastice originale, este relevată de operele pictorilor: Ion Salișteanu, Simona Vasiliu Chintilă, Spiru Chintilă, Iulia Hălăucescu, Dan Hatmanu, Eugen Crăciun, Ion Gheorghiu, Corneliu Vasilescu, Ilie Boca și a sculptorilor: Ovidiu Maitec, Iulia Oniță, Nicolae Fleissig și Clement Pompiliu.


Programul de vizitare:
zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Visiting hours:
daily: 9-17 (october - march); 10-18 (april - september). Closed on Monday.
Muzeul de Artă Piatra-Neamț - interior


Muzee de Artă / Piatra-Neamț / PrezentareSus


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © CMJ Neamț & NeT Media. All rights reserved.