Cetatea Neamț

Cetatea Neamț - Home page Mihail Sadoveanu
Nicolae Iorga: Note de călătorie
Drumul merge prin același ținut înflorit de sămănături și pajiști în toate culorile, prin aceeași liniște a pădurilor mari, spre Cetatea Neamțului. De la o vreme însă, el cotește în stânga, taie apele, împrăștiate în șuvițe vioaie și clare, ale Neamțului și atinge, supt veche clădire de apărare, șirul munților împăduriți, cu temelia goală, de piatră tare verde-sură.
De jos se vede un zid, gol de acoperiș, zimțuit de vânturi vrăjmașe, de focuri, de lepra ucigașă a părăsirii; o fereastră îngustă, plină de albastru vesel, mai stă încrustată în ceea ce a fost odinioară un turn.
Ca să te apropii, nu e alt drum decât acela de înconjur, din dreapta, unde suirea a fost ușurată, de altfel, în timpul din urmă prin tăieturi. Nemărginita pădure neagră păzește împrejur, ocrotind spre valea prăpăstuită albe vite răzlețe. Cărarea e răpede și presărată cu bolovani, plăci și așchii din osatura granitică a muntelui, care a dat și platoșa neînvinsă a cetății de sus. Când ajungi la dânsa, o poartă gotică, în arc frânt, lăsată într-un zid de piatră lovit grosolan cu ciocanul și prinsă într-un ciment care e astăzi și el o piatră, îți dă intrare deasupra șanțului, umplut în această parte. Ești în curtea cetății, deasupra căreia se ridică înaltele ziduri din pietre verzi și roșiatice, străbătute de porțile joase și scrijelate de ferestruice.
Dedesupt, sfărâmăturile și pulberea acopăr, desigur, un întreg rând de beciuri și tainițe, în care se țineau ca la Suceava, mijloacele de apărare ale puternicului cuib de ostași. Mâne, poate, când iubirea pentru trecutul nostru va fi mai mare și se va arăta în felul ce se cuvine, comorile îngropate vor ieși la iveală, dezvăluind mai bine cultura vechilor timpuri. Ruina a deschis largă poartă de privire asupra văii pe care soarele de amiază o scaldă în lumină.

1918

Nicolae Iorga: Note de călătorieMihail Sadoveanu Top Cetatea Neamț - Home page

Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț.
Materialul a fost reprodus din lucrarea "Cetatea Neamț" de Gavril Luca & Gheorghe Dumitroaia,
Ed. "Constantin Matasă" 2000. Transpunerea în format html a fost realizată de către Net Media.

Home page | Preliminarii | Despre origine | Confruntări militare | Secolul XVI | Secolul XVII | Decăderea