Cetatea Neamț

Alexandru Vlahuță Dimitrie Bolintineanu
George Coșbuc: Cetatea Neamțului
    Sunt cu ceară picurate
    Filele-n bucoavna mea.
    Dar cetesc, cum pot, în ea.
    Spune-acolo de-o cetate
    Care "Neamțul" se numea
    Și-au zidit-o, spune-n cronici,
    Nemți, germani sau teutonici.

       E ruină azi de veacuri.
       Unde-o fi ? Vezi asta-i greu !
       Cine credeți că că sunt eu
       Ca să știu atâtea fleacuri !
       Cui va ști, îi dau un leu.
       Zici că afli-n cărți de școală ?
       Aș ! Rămâi cu mâna goală.

    Deci, în ceasul dimineții,
    Când prânzesc acei ce au,
    În cetate-aici erau,
    Lângă comandantul pieții,
    Toți străjerii și-așteptau,
    Povestind și-ntinși pe iarbă,
    Chisălița să le fiarbă.

       Dar, pe când Guzgan răstoarnă
       Mămăliga din ceaun,
       Din clopotniță Tăun
       Sun-afurisit din goarnă.
       Unui-i strigă: — "Ești nebun !"
       Altul: — "Ce-au tu dacă strigă ?
       I-o fi dor de mămăligă."

    Dar se-ntorc spre zid plăieșii;
    Văd pe șes un nor de oști.
    — "Măi Istrate, tu-i cunoști:
    Turcii sunt ?" — "Ba, parcă leșii,
    Vin încoace." — "Păi, sunt proști ?
    Bat și ei cel drum, ca mânzul,
    Să ne strice nouă prânzul."

       Leși erau, Sobieski-Vodă
       Rătăci pe-aici prin văi,
       Căci pe-atunci era la modă
       Vara, când plecau la băi,
       Regii meșteri în bătăi
       Să-și ia drumul încotrova
       Totdeauna prin Moldova.

    Și plecau fără merinde
    Căci așa era bonton
    Să mănânce tot plocon,
    Ce puteau ici-colo prinde.
    Dar acest slăvit Ion
    Își avu-n desagi slănina.
    Și-i pierdu, să-i bată vina !

       Deci, cu oști, vestitul rigă,
       Cum umbla pe-aici flămând
       Și simți, prin văi trecând,
       Aburi calzi de mămăligă,
       Știu și eu ce-i dete-n gând,
       Că-și opri deodată pasul,
       Tot trăgând în vânt cu nasul.

    — "E vrun praznic în cetate.
    Ștefan vodă... El mi-ar da !"
    — "Cred că nu, măria ta,
    Că-i un drac și jumătate,
    Nu prea dă, că-i el așa."
    — "Mie, nu ? Să-ncrunt sprânceana !
    Eu ori el bătu Vieana?

       Domn ca mine cât trăiește
       Nu-i deprins să-nghită-n sec.
       Iar un general zevzec,
       Răspunzând pe latinește
       Zise: — "Dobre ciolovec" ! -
       Și-ntinzând sub zid armata,
       Iată-l ciolovecul gata.

    Și bum-bum apoi cu tunul,
    — "Fire-ar ei de râs, poleci !
    Mai pe vine să te pleci,
    Cârlănaș ! Și dă ceaunul
    Mai deoparte, tu Berheci,
    Că ni-l sparg cu-mpușcătura -
    Măi spancioc, mai ține-ți gura."

       Dar plăieșii din cetate
       Răspundeau vârtos și ei:
       Comandantul Onofrei,
       Cel cu pletele-ncurcate,
       Și cu straiu-ncins cu tei,
       Dând adânc zăvorul porții,
       Se zbătea ca-n ceasul morții.

    Și-au bătut o săptămână
    Leșii-n zid; dar zidul, prost,
    Sta pe loc, pe cum a fost.
    Însuși riga, într-o mână
    C-un pistol, din adăpost,
    Da pe Ștefan la toți dracii
    Și-mpușca la rând - copacii.

       Deci, văzând că nici nu-l lasă
       Să se ducă-n treaba lui,
       Și nici pomeneală nu-i
       De-a-l pofti la el la masă,
       Și flămând - vai, ce mai spui -
       O luă mai pe departe,
       pe genunchi scriind o carte

    "Hai și descuieți odată !
    Și tovarăși să vă fim.
    Mândrul cântec ce mai știm,
    Marș francez, fără de plată.
    Nu vi-e milă că pierim ?
    Poate-o ploaie să ne-apuce...
    Nu știm drumul, că ne-am duce.

       După ce-au cetit pitacul,
       Onofrei ieși pe zid:
       — "Măi, poleci, eu vă deschid,
       Dar să nu vă puie dracul
       Să mințiți, că - vă ucid !
       Iar de marșuri mi-e cam scârbă,
       Trageți-mi mai bine-o sârbă !"

    Iată poarta se descuie.
    Leșii-n vale, pe sub plopi,
    Se crucesc, se cred miopi -
    Ce văd ei ? Din cetățuie
    Doi cu doi, vreo zece șchiopi.
    Onofrei ridică tonul:
    — "Un, doi, un ! Și stați, plutonul !

       Cu sprâncenile-ncruntate
       Strigă rex: — "Sto pojo boi ?
       Cine dracul sunteți voi ?"
       — "Noi ? Plăieșii din cetate.
       Zece-am fost, pieriră doi."
       Rex făcu o mutră lungă,
       De credeai că vrea să-mpungă.

    — "Pentru voi a fost gâlceava ?
    Dar boierii?" — "Ce gândești !
    Noi să știm ? Prin Tirchilești."
    — "Domnul unde-i ?" — "E-n Suceava."
    — "Dar poporul ? — "La Plăești."
    — "Drace, asta-i de poveste !
    N-ați ascuns prin turn neveste ?"

       — "Noi ? Da' ce, ni-e mintea slabă ?
       Noi suntem creștini curați:
       Aștia nu sunt însurați,
       Eu de zece ani n-am babă.
       Voi după femei umblați ?
       Zbârlea are-n Huși, săracul,
       Dar urâtă, goală-dracul!"

    — "Dar comori ascunse-n oală
    Și-ngropate !" — "Oale, spui ?
    Le-am lăsat să facă pui.
    Una-i știrbă, și-alta goală;
    Nici o pricopseală nu-i !
    De le vrei plocon ori pradă -
    Ia, fugi, Zbârleo, și le adă !"

       Rex atunci: — "Vă tai grămadă !"
       Dar a stat cu mâna-n sus
       Căci aminte și-a adus
       Că-i e teaca fără spadă:
       În Liow zălog și-a pus
       Spada cea cu steme duble
       Pentru-n pol și două ruble !

    Dând din mâini ca cel ce-alungă
    Gânduri rele: — "Eu sunt bun.
    Apropo, ce-am vrut să spun ?
    Onofrei, te văd cu pungă,
    Dă-mi o mână de tutun.
    N-am fumat de-o săptămână,
    Pune-l ici, te rog, în mână."

       Și-aprinzând chibritu-n pripă,
       Mulțumit privea la fum.
       — "Onofrei, să-mi spui acum",
       Și-apăsa cu unghia-n pipă,
       "Cum mi-ai stat tu mie-n drum ?
       Nu știai tu de-a mea faimă
       Ca să stai năuc de spaimă ?

    Dar glumesc așa ! mă iartă,
    Ești erou, s-a hotărât,
    Deși porți pe după gât
    Traistă... hai, și nu-i deșeartă ?
    O văzui numaidecât -
    Ai într-ânsa plumbi, de toate.
    Brânză, caș și pâne poate ?"

       — "Brânză nu, dar am pogace
       Ș-usturoi, măria ta."
       — "Usturoi ! Și-l poți mânca ?
       Dar la urmă, cui i place...
       Mon Dieu ! Nu te supăra:
       Tot făcurăm noi doi pacea:
       Ia să văd cum e pogacea ?"

    Și-apucând cu mâni grăbite,
    Rupt de foame ca un lup,
    Rupe rex, cu toții rup, -
    — "Onofrei al meu, iubite,
    Vin la neica să te pup !"
    Și-l pupa viteazul rigă
    Și-ndopa la mămăligă.

       Ce-a mai fost puțin ne pasă,
       Au plecat polonii-n sus,
       Iar plăieșii-n jos s-au dus
       La Neculcea drept acasă,
       Iar aceasta-n cărți i-a pus.
       Și din Dorna până-n Tulcea,
       Toți cetesc ce-a scris Neculcea.

       1896

George Coșbuc: Cetatea NeamțuluiDimitrie Bolintineanu Top Alexandru Vlahuță

Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț.
Materialul a fost reprodus din lucrarea "Cetatea Neamț" de Gavril Luca & Gheorghe Dumitroaia,
Ed. "Constantin Matasă" 2000. Transpunerea în format html a fost realizată de către Net Media.

Home page | Preliminarii | Despre origine | Confruntări militare | Secolul XVI | Secolul XVII | Decăderea