Cetatea Neamț

George Coșbuc Costache Negruzzi
Dimitrie Bolintineanu: Muma lui Ștefan cel Mare
  I
   Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel,
   Unde cură-n vale un râu mititel,
   Plânge și suspină tânăra domniță,
   Dulce și suavă ca o garofiță;
   Căci în bătălie soțul ei dorit
   A plecat cu oastea și n-a mai venit.
   Ochii săi albaștri ard în lăcrimele
   Cum lucesc în rouă două viorele;
   Buclele-i de aur cad pe albu-i sân,
   Rozele și crinii pe față-i se-ngân.
   Însă doamna soacră lângă ea veghează
   Și cu dulci cuvinte o îmbărbătează.

  II
   Un orologiu sună noaptea jumătate.
   În castel în poartă oare cine bate ?
   — "Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit;
   Eu, și de la oaste mă întorc rănit.
   Soarta noastră fuse crudă astă dată:
   Mica mea oștire fuge sfărâmată.
   Dar deschideți poarta... Turcii mă-ncongior...
   Vântul suflă rece... Rănele mă dor !"

   Tânăra domniță la fereastră sare.
   — "Ce faci tu, copilă ?" zice doamna mare.
   Apoi ea la poartă atunci a ieșit
   Și-n tăcerea nopții astfel i-a vorbit:
   — "Ce spui, tu, streine! Ștefan e departe;
   Brațul său prin taberi mii de morți împarte.
   Eu sunt a sa mumă; el e fiul meu;
   De ești tu acela, nu-ți sunt mumă eu !
   Însă dacă cerul, vrând să-greuneze
   Anii vieței mele și să mă-ntristeze,
   Nobilul tău suflet astfel l-a schimbat;
   Dacă tu ești Ștefan cu adevărat,
   Apoi tu aice fără biruință
   Nu poți ca să intri cu a mea voință.
   Du-te la oștire ! Pentru țară mori !
   Și-ți va fi mormântul coronat cu flori !"

  III
   Ștefan se întoarce și din cornu-i sună;
   Oastea lui zdrobită de prin văi adună.
   Lupta iar începe... Dușmanii zdrobiți
   Cad ca niște spice, de securi loviți.

   1857

Dimitrie Bolintineanu: Muma lui Ștefan cel MareCostache Negruzzi Top George Coșbuc

Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț.
Materialul a fost reprodus din lucrarea "Cetatea Neamț" de Gavril Luca & Gheorghe Dumitroaia,
Ed. "Constantin Matasă" 2000. Transpunerea în format html a fost realizată de către Net Media.

Home page | Preliminarii | Despre origine | Confruntări militare | Secolul XVI | Secolul XVII | Decăderea