Cetatea Neamț

Costache Negruzzi Cetatea Neamț - Home page
Cazimir Sarnecki: Note de Jurnal

13 octombrie. Am pornit dimineața, mai întâi o aripă a infanteriilor și tunurilor. Ne-am oprit, executând o capcană bună, între munți, pe o apă, sub pădure, pe un platou bun. Din acest loc au fost rânduite infanteriile regatului și Lituaniei, apoi 16 steaguri de călăreți în zale din regat și Lituania, cu muniția, raiterii și dragonii. Cu acest efectiv a fost rânduit domnul voievod de Kiev (Martin Karski, generalul artileriei polone). L-a condus domnul voievod al Ruteniei (Stanislav Jablonowski, mare hatman al regatului) o jumătate de sfert de milă la Neamț, pe mâna dreaptă de tabăra noastră.

14 ale aceleiași luni. Am stat în același loc, o milă depărtare de Neamț, căci până la el trebuia să înconjori, trecând printr-o pădure de fag. Între timp domnul voievod de Kiev, pregătindu-și un drum prin tăierea copacilor sub cetate, s-a apropiat de ea pentru operații și a început s-o atace cu mortiere și cu tunurile mici, căci cele mari n-au putut să le aducă atât de repede prin munți. La jumătatea după-amiezii o grenadă de-a lor a căzut în cetate, a smuls mâna unui bulucbașă, locotenent, și a ucis câțiva oameni; îndată s-au predat și au dat drumul la alor noștri la cetățuia [ de lemn ] și la portița cetății, au lăsat să intre din afară garda noastră pentru a hotărâ măria sa regele, la a cărui discreție s-au predat. Au ucis câțiva dintre ai noștri cu archebuzile cu cârlig și cu puștile lor de mână ienicerești.
[...] Această cetate, de o tărie destul de mare, dacă s-ar fi apărat pe viață și pe moarte, ar fi putut rezista. Căci este o operă străveche, pe un munte înalt, stâncos, într-un pătrat deasupra pârâului Neamț, pe care se află trei mori foarte bune, nu prea departe de cetate. Zidurile ei sunt foarte înalte, de pe care trag cu arma de sus printre înălțimile zidului; se află pereți vechi de lemn și ieșinduri din lemn pe la colțuri, mai departe și o mică cetățuie, din care puteau trage mai bine decât din cetatea ca atare. Fântână în cetate, foarte bună, din piatră, adâncă, apa în ea sănătoasă, frumoasă. Biserică frumoasă, ocupă aproape o parte a pătratului, pe celelalte părți se aflau locuințe; sunt pe lângă ea patru călugări. Jumătate din acoperișul bisericii și acoperișurile de pe unele clădiri le-au dărâmat pentru foc. Există numai un singur acces în cetate, dar pe două drumuri. Un orășel a fost în vale [ Târgu Neamț ], astăzi sunt colibe. Și aceasta a fost mănăstire, care acum este cetate. Biserica de lemn, pădurea de fag, pe de o parte, spațiul curții de 50 de pași, pe de alta, pot servi cetățuii. Poarta mare a cetății construită în piatră; a fost pod pe ea, pe stâlpi mari de piatră, care stau în picioare. În cetate se intră printr-o portiță întunecoasă.
Domnul voievod de Kiev își avea corturile sub munți; acolo a mas cu partea sa de oameni și cu tunurile.
Au fost acolo șase căpitani comandanți, sau bulucbași, unul dintre ei frumos, cu barbă; un număr de 12 archebuze cu cârlig și 90 de puști ienicerești de mână.

15 octombrie. A fost rânduit la cetate d. Guttrin, colonelul, cu regimentul domnului general Greben, adăugându-i-se o sută de oameni din regimentul domnului Leszczynski, staroste de Kowel, cu maiorul Rupich. Măria Sa regele a dat pentru acești oameni 5.000 de taleri tari. Le-a lăsat șase tunuri, un mortier, 80 de butoiașe cu provizii și acele archebuze cu cârlig și puști ienicerești de mână care se aflau în această cetate; pe lângă aceasta a fost lăsat un steag de moldoveni [ mercenari în armata polonă ] cu o sută de oameni în el.
Comandanții din această cetate au salutat pe măria sa regele, care ședea în cort. Măria Sa le-a declarat iertare și libertate, ca să meargă unde li-i voia, ca să știe că un domn creștin nu vrea sânge creștinesc. Și așa toți comandanții s-au dus la domn [ Constantin Cantemir ]. Ceilalți oameni erau din Cotnari și din Târgul Nou [ Roman ] și din acest orășel Neamț, precum și din locurile sale mai apropiate. Măria Sa regele n-a putut merge în cetate, după cum a dorit, din pricina ploii care a căzut toată noaptea și toată ziua. A mers domnul voievod al Ruteniei și a luat cu el pe alteța sa prințul Alexandru, căci prințul Iacob a mers ieri, când a fost atacată [cetatea]. Pentru schimbarea steagurilor noastre de sub Neamț și pentru introducerea tunurilor și proviziilor [ în cetate ] a fost rânduit domnul Lasko, stolnic de Kiev, iar noi am mas în acest loc din cauza timpului târziu și a ploii. Eu mai întâi am fost acolo, în această cetate.

1691

Cazimir Sarnecki: Note de JurnalCetatea Neamț - Home page Top Costache Negruzzi

Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț.
Materialul a fost reprodus din lucrarea "Cetatea Neamț" de Gavril Luca & Gheorghe Dumitroaia,
Ed. "Constantin Matasă" 2000. Transpunerea în format html a fost realizată de către Net Media.

Home page | Preliminarii | Despre origine | Confruntări militare | Secolul XVI | Secolul XVII | Decăderea