Iulia Hălăucescu - Mănăstirea Văratec (watercolour / acuarelă).

Back