Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Ajutor de șomaj


Șomaj, ajutor de șomaj


acte necesare pentru înscrierea la ajutorul de șomaj

 • cartea de identitate sau buletin, adeverinta (original + copie);
 • certificat medical sau adeverinta (din care sa rezulte că este apt de munca sau ca nu poate presta anumite activitati);
 • acte de studii si calificare (original si copie);
 • certificatul de casatorie (original si copie);
 • adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate din prestarea unor activitati autorizate (din care sa rezulte ca persoana in cauza nu realizeaza venituri, sau ca obtine, din activitati autorizate, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj);
 • declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are un loc de munca, respectiv ca nu realizeaza venituri din activitati autorizate, mai mari decat îndemnizatia de somaj;

acte necesare pentru înregistrarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

 • cartea de identitate (buletin, adeverinta), în original și copie;
 • acte de studii si calificare (original si copie);
 • adeverință medicală, din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricții medicale;
 • carnetul de muncă (acolo unde este cazul).

pentru persoanele provenite din muncă

În afara actelor necesare pentru înscrierea la ajutorul de șomaj (vezi mai sus) trebuiesc prezentate și următoarele:

 • carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;
 • copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
 • dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;
 • declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea;
 • adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

pentru femeile care au întrerupt activitatea pentru îngrijirea copilului și pentru persoanele depensionate

 • adeverinta cu perioadele de contributie la fondul de somaj;
 • dovada emisa de organul care a eliberat autorizatia de functionare, din care sa rezulte incetarea activitatii;
 • adeverinta cu venitul mediu lunar net pe ultimele 12 luni;

acte necesare pentru înscrierea la ajutorul de integrare profesională

 • cartea de identitate (buletin, adeverinta);
 • certificat medical (apt de munca);
 • actul de absolvire (original si copie);
 • atestat profesional (copie xerox si original);
 • adeverinta de la Consiliul Local cu terenul agricol detinut impreuna cu membrii de familie (domiciliul stabil);
 • adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate prin prestarea unor activitati autorizate (domiciliul stabil).

pentru absolvenții minori

 • acte doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora;
 • actul care consemneaza rezultatul anchetei efectuate de Consiliul Local sau de Oficiul de Asistenta Sociala;
 • actele de deces ale parintilor sau altor sustinatori legali;
 • actele eliberate de organele competente din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia de intretinere a minorului;

pentru tinerii lăsați la vatră și care nu au mai lucrat

 • livretul militar sau adeverința de lăsare la vatră

acte necesare pentru înscrierea la cursurile de (re)calificare

 • cerere de înscriere (tip);
 • certificat de nastere (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original, pentru femei);
 • acte de studii (copie si original);
 • carnet de șomer;
 • certificat medical din care sa rezulte ca persoana este apta pentru meseria in care urmeaza sa se (re)califice.

acte necesare pentru acordarea alocației de sprijin

 • declaratie pe propria raspundere;
 • carnetul de munca (pentru somerii proveniti din munca);
 • diploma de absolvire in original (pentru beneficiarii ajutorului de integrare profesionala);
 • adeverinta cu veniturile realizate de membrii de familie (persoanele casatorite).

Carnetul de evidență al șomerului (carnetul de șomer)

Persoanele care au dreptul la ajutor de somaj conform prevederilor legii, odata cu completarea Cererii pentru ajutor de somaj primesc Carnetul de evidenta al somerului.

Acest document cuprinde o serie de date pentru identificarea persoanei, stabilirea drepturilor banesti, plata ajutorului de somaj si obligatiile elementare ale celor aflati in somaj, respectiv numarul de evidenta, datele personale, domiciliul, codul oficiului postal la care se face plata, ultima unitate care a desfacut contractul de munca, data inceperii somajului, data incetarii, viza lunara si obligatiile somerului.

Carnetul de evidenta se prezinta impreuna cu buletinul de identitate ori de cate ori persoana in cauza se adreseaza Oficiului fortei de munca.

Carnetul de evidenta serveste drept legitimatie si pentru asistenta sociala cu conditia prezentei titularului la viza.

Durata acordarii ajutorului de somaj sau de integrare profesionala este de 270 zile calendaristice.

Perioada de primire a ajutorului de somaj constituie vechime in munca si in aceeasi unitate.

Persoanele care au beneficiat de ajutorul de soamj sau de ajutorul de integrare profesionala pentru perioada maxima de 270 de zile si sunt lipsite de mijloace de intretinere pot beneficia in continuare, pana la incadrare in munca, de o alocatie de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni (547 zile calendaristice) de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de somaj, respectiv ajutorul de integrare profesionala.

Aceasta se acorda, la cerere, oricand pe parcursul celor 18 luni daca se indeplinesc conditiile prevazute de lege.

La data stabilirii dreptului se va intocmi un nou carnet de evidenta.

Dupa ce a dobandit statutului de somer (este in posesia carnetului de evidenta) beneficiarul drepturilor de somaj este obligat ca, o data pe luna, pe baza programarii efectuate sau ori de cate ori este solicitat, sa se prezinte la Oficiul Fortei de Munca.

De regula, programarea la viza se efectueaza din 28 in 28 zile, in aceeasi zi a saptamanii, la biroul zonal caruia ii este arondata localitatea de domiciliu.

Persoanele care nu beneficiaza de drepturi de somaj si doresc sa fie in evidenta Oficiului fortei de munca trebuie sa se prezinte cel putin o data la trei luni la Oficiului fortei de munca pentru a se informa despre posibilitatile de incadrare in munca ori de calificare sau recalificare.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități