Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Permisul de conducere auto

Noul permis auto
Biroul de Permise de Conducere Neamț eliberează noile permise de conducere auto începând cu 14 noiembrie 2008. Noul document se produce la București în conformitate cu directivele UE. Acesta are mai multe elemente de securitate (hologramă, scrisul în relief etc.). După tipărire, permisele sunt expediate prin poșta rapidă la titular.
Vechiul model de permis rămâne valabil până la expirare. La programarea pentru examen se vor prelua imaginea și documentele necesare pentru permis. Dacă aspirantul va trece cu bine de cele două probe, datele vor fi transmise automat la București, unde se va produce permisul de conducere.

Examenul pentru permis auto poate fi sustinut (si) in franceza sau germana
Incepand cu data de 22 mai 2009, examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere se poate sustine si in limbile franceza si germana.

Acte necesare eliberării permisului de conducere auto

preschimbare permis de conducere - acte necesare

 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 • vechiul permis de conducere cu viza sau fisa medicala (daca permisul de conducere este expirat);
 • fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;
 • chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau BCR - 68 lei;
 • copie legalizata a actului din care rezulta schimbarea numelui (daca este cazul);
 • fotografie tip noul permis.
 • dupa data de 19 ianuarie soferii vor fi obligati sa faca vizita medicala si sa obtina un certificat din care sa rezulte ca nu sufera de boli care ii impiedica sa conduca.

NOTĂ:
Actele pentru preschimbarea permisului de conducere se depun si la biroul de evidenta informatizata a persoanei pe raza caruia titularul isi are domiciliul.


acte necesare in cazul pierderii sau furtului permisului de conducere

 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 • fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;
 • titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare si să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere;
 • fisa medicala (daca permisul de conducere este mai vechi de 1 an);
 • chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau BCR - 68 lei;
 • fotografie tip.

Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, sunt obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, în termen 90 de zile, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Posesorii permiselor de conducere obtinute în alte state, care nu pot fi preschimbate în conditiile prevazute la aliniatul precedent, pot sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.


dosar examen pentru permis de conducere - acte necesare

 • copia actului de identitate;
 • fisa de scolarizare;
 • copia permisului de conducere în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii si/sau subcategorii;
 • cerere tip, semnata de candidat;
 • chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau BCR - 68 lei;

NOTĂ:
Examenele au loc in fiecare zi lucratoare a saptamanii, lunea, miercurea si vinerea in Piatra-Neamt, iar martea si joia la Roman.
Candidatii declarati "RESPINS" se pot prezenta la ghiseu in vederea reprogramarii pentru sustinerea unui nou examen dupa 15 zile.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități