Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Pașaport - acte necesare eliberării pașaportului

Relatii si informatii la tel. 0233.218230 - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple Neamț.
SPCLEP ROMAN, Str. Dragos Bogdan, Nr. 16; Tel. 0233-742862
SPCLEP BICAZ, Str.Barajului, Nr. 33., Tel. 0233-253437
SPCLEP TÎRGU NEAMT, B-dul Stefan cel Mare, Nr.48, Tel:0233-790870

ATENȚIE - Noul pașaport electronic
În acest moment se elibereaza doar pasapoarte electronice (234 de lei) sau pașapoarte temporare, având valabilitate un an de zile (80 lei). Nu se mai elibereaza pașapoarte vechi (fara cip electronic).
Informatiile oferite în aceasta pagină sunt modificate în concordanță cu Ordonanța de Urgență nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români in străinătate.

valabilitatea pașaportului

Pașaportul simplu se eliberează cu o valabilitate inițială de:
- 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 14 ani;
- 5 ani pentru persoanele care au varsta cuprinsa intre 14 si 25 ani;
- 10 ani pentru persoanele cu varsta peste 25 de ani.
Pașaportul biometric are valabilitate 5 ani pentru persoanele cu varsta peste 25 de ani.

Valabilitatea pasapoartelor simple inceteaza de drept la data la care se constata de catre autoritatile competente faptul ca sunt deteriorate ori distruse, sau, dupa caz, existente in continutul acestora a unor stersaturi ori modificari operate fara drept.

Valabilitatea mentiunii privind inscrierea minorilor in pasaportul parintelui este de 3 ani dar nu mai mare decat valabilitatea pasaportului, precum si decat, perioada ramasa pana la indeplinirea varstei de 14 ani de catre acestia.


eliberarea pașaportului

Pașaportul simplu se eliberează de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cetățenilor români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate.

Limitarea exercitării dreptului la libera circulație
La data de 29 ianuarie 2006 a intrat in vigoare Legea 248 / 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, care stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate precum si limitele exercitarii acestui drept.
Limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate se poate face numai temporar si consta in suspendarea sau restrângerea exercitarii acestui drept.
Suspendarea, reprezinta interdictia temporara de parasire a teritoriului României.
Restrângerea, reprezinta interdictia temporara de a calatori in alte state.

Restrângerea dreptului la libera circulatie poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani, daca:
- persoana a fost returnata dintr-un stat in baza unui acord de readmisie încheiat intre România si acel stat;
- prezenta persoanei pe teritoriul unui stat aduce atingere grava intereselor României sau relatiilor bilaterale dintre România si acel stat;
Masura se dispune, la solicitarea D.G.P., de catre Tribunalul de la domiciliul persoanei, iar când aceasta are domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul Bucuresti.
Cetatenilor români împotriva carora s-a dispus masura restrângerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate li se poate permite iesirea din România numai daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a) declara ca nu calatoresc în statul/statele cu privire la care s-a instituit aceasta masura;
b) din documentele de transport nu rezulta faptul ca urmeaza sa calatoreasca în statul/statele cu privire la care s-a instituit aceasta masura;
c) punctul de trecere a frontierei în care se prezinta nu este unul situat la frontiera comuna cu statul cu privire la care s-a instituit aceasta masura.

Suspendarea dreptului la libera circulatie a unei persoane se face numai in urmatoarele situatii:
- este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa instituirea unei masuri preventive in conditiile codului de procedura penala;
- a fost condamnata si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;
- este internata intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical educativ, in conditiile legii penale;
- nu a respectat masura restrangerii dreptului la libera circulatie in strainatate.
Autoritatile competente au obligatia sa informeze in scris, in conditiile Legii 248/2005, persoana impotriva careia s-a instituit o masura de limitare a exercitarii dreptului la libera circulatie, asupra motivelor care au determinat aceasta masura, precum si asupra perioadei pentru care s-a limitat exercitiul acestui drept.
Autoritatile care au dispus masurile prevazute mai sus au obligatia de a le comunica D.G.P., I.G.P.R. si I.G.P.F. Suspendarea inceteaza de drept la data la care inceteaza masura.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun, personal de către solicitanți, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, in sistem de ghiseu unic, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe raza carora titularii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Pașapoartele simple se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Termenul de soluționare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple în regim de urgență, cu plata corespunzătoare a tarifului suplimentar de 100 RON, nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.

În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, termenul pentru eliberarea pașaportului simplu nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.


minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani

Copiii cu vârsta de până la 14 ani nu mai pot fi incluși în pașaportul părinților ori al reprezentantului lor legal. Acestora li se poate elibera pașaportul simplu pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani (vezi acte necesare pentru eliberarea pașapoartelor individuale pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani.

Declarațiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date în fața funcționarului care primește cererea. În acest caz, se prezintă și actele de identitate valabile ale părinților, în original și copie xerox. Declarațiile pot fi autentificate în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, precum și în fața autorităților străine.
În cazul declarațiilor autentificate de autoritățile străine, care îndeplinesc condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau au aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atât originalul, cât și o traducere legalizată.


documente necesare pentru:

eliberarea ori preschimbarea pașaportului simplu

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original și copie xerox.
  Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original și copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărții de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 • dovezile achitării taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului, respectiv taxa consulară (32 lei) și taxa reprezentând costul pașaportului (234 lei); chitanța pentru eliberarea in regim de urgență, în valoare de 100 lei (daca este cazul);
 • în cazul preschimbării pasaportului, solicitantul va prezenta și pașaportul anterior;

eliberarea pașaportului simplu prin mandatar (cu procură specială)

Prin Ordonanța de Urgență nr.207 din 4 decembrie 2008, care modifică Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cetățenii români care doresc să obțină un nou pașaport trebuie să depună cererile personal, atât în țară, cât și în străinătate, eliminându-se posibilitatea obținerii pașaportului prin procură.

eliberarea pașaportului în caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere

 • cererea tip, model F3;
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate al titularului, aflate în termen de valabilitate, în original și copie xerox.
  Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original și copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărții de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 • dovezile achitării taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului (taxa consulară 32 lei + 234 lei costul pașaportului);

Vezi și pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului .

eliberarea pașapoartelor individuale pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani

Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinți, de părintele supraviețuitor, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinți atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleași condiții.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinți nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinți prin procură specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

  Acte necesare:
 • certificatul de naștere al minorului, în original și copie xerox;
 • dovezile achitării taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului (taxa consulară 32 lei + 234 lei costul pașaportului);
 • pașaportul anterior, dacă este cazul;
 • actele de identitate ale părinților sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original și copie xerox;

eliberarea pașapoartelor individuale pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani

Declarațiile privind acordul cu privire la eliberarea pașaportului simplu pentru minor pot fi date în fața funcționarului care primește cererea. În acest caz, se prezintă și actele de identitate valabile ale părinților, în original și copie xerox.

Declarațiile pot fi autentificate în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, precum și în fața autorităților străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961.

În cazul declarațiilor autentificate de autoritățile străine, care îndeplinesc condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau au aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atât originalul, cât și o traducere legalizată.

  Acte necesare:
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate al titularului, aflate în termen de valabilitate, în original și copie xerox.
  Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original și copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărții de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 • dovezile achitării taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului (taxa consulară 32 lei + 234 lei costul pașaportului);
 • pașaportul anterior, dacă este cazul;
 • declarația ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui pașaport simplu pentru minor;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, în original și copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declarația unuia dintre părinți.

eliberarea adeverințelor privind dreptul la libera circulație a cetățenilor români în străinătate

 • cererea formulată în scris de solicitant, care trebuie să cuprindă: nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul stabil, seria și numărul pașaportului și motivul pentru care solicită adeverința;
 • copii ale pasaportului si actului de identitate;
 • chitanta prin care face dovada achitarii taxei consulare in valoare de 22 lei;
 • chitanta pentru eliberarea in regim de urgență, în valoare de 100 lei (unde este cazul);

Cererile privind eliberarea adeverințelor referitoare la exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate necesare completării dosarului pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate se depun, personal, de către solicitanți la sediul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe raza cărora își au domiciliul stabil sau direct la Direcția Generală de Pașapoarte.

Dovezile se înmânează titularului numai în baza actului de identitate al acestuia iar termenul de soluționare al cererii, cu excepția cazurilor de urgență care este de 3 zile, nu poate depăși 30 de zile lucrătoare.


pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului

PIERDEREA pașaportului se declară de titular la cea mai apropiată unitate de poliție sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pașaport, situație în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului. În străinătate, pierderea pașaportului se declară la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În cazul declarării FURTULUI pașaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliție. FURTUL pașaportului se declară de către titular la cea mai apropiată unitate de poliție din țară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitându-se eliberarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului respectiv. În cazul declarării FURTULUI pașaportului simplu în străinătate, adeverința va fi însoțită și de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.

În cazul DISTRUGERII pașaportului simplu, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiția ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

Programul de lucru

 • la sediul SEIP (Forum Mall Center, lângă Piața Centrală, etaj 3):
  • luni - vineri între orele 08,30-16,30


Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități