Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Mutarea postului telefonic la o nouă adresă


Mutarea postului telefonic la o nouă adresă - Persoane fizice

  • cerere de mutare;
  • buletinul de identitate, cu mutație definitivă la noua adresă;
  • aparatul telefonic și aparatajul auxiliar, dacă acestea sunt proprietatea RomTelecom.
  • factura telefonică achitată la zi.

Dacă solicitantul nu are mutația în BI este necesar să se prezinte unul din următoarele acte:

  • contract de vânzare-cumparare
  • contract de închiriere
  • certificat de moștenire
  • orice alt act referitor la posesia spațiului respectiv

Cererea de mutare trebuie depusă în maximum 60 de zile de la înscrierea în buletinul de identitate a mutației la noua adresă; dacă acest termen va fi depășit, cerearea va fi tratată ca cerere de instalare.

După depunerea cererii, postul telefonic se suspendă în vederea mutării, cu excepția cazului în care solicitați ca acesta să se suspende la o dată anume. Până la primirea răspunsului la cererea dumneavoastră privind mutarea postului telefonic, vor mai fi remise una sau două facturi telefonice la vechea adresă (și care trebuiesc urmărite).

Mutarea postului telefonic poate fi solicitată în favoarea unui minor, titular de post telefonic, de către tutorele legal, cu prezentarea actelor care dovedesc acest lucru.

Dacă vă mutați în altă localitate, pentru a beneficia de prioritatea de mutare a postului telefonic la noul domiciliu este necesar să solicitați eliberarea unei adeverințe de fost abonat, care este valabilă un an de la data emiterii.


Mutarea postului telefonic la o nouă adresă - Persoane juridice

La oficiul comercial trebuie să se prezinte un asociat sau un delegat (cu delegație de serviciu) al firmei solicitante cu actul de identitate și actul de spațiu din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiului unde se dorește mutarea postului telefonic, dacă acesta se găsește la altă adresă decât sediul societății.

În cazul în care societatea nu mai are cont deschis la ROMTELECOM, se vor solicita aceleași acte ca și la instalarea de post telefonic.

După depunerea cererii, postul telefonic se suspendă în vederea mutării, cu excepția cazului în care în cerere nu solicitați ca acesta să se suspende la o dată specificată.
La cerere, se poate solicita redirijarea convorbirilor pe alte numere de apel, pe o perioadă de 1 - 3 luni, până la soluționarea cererii de mutare.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități