Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Instalarea postului telefonic


Instalare post telefonic - Persoane fizice

Solicitantul trebuie să se prezinte cu cartea de identitate la ghișeul "Înregistrări cereri" din cadrul oficiului comercial. Dacă titularul cererii nu are viza de domiciliu, trebuie să se prezinte cu cartea de identitate și copie xerox după unul din actele menționate mai jos, pentru a justifica dreptul de proprietate sau folosință asupra spațiului:

 • contract de vanzare-cumparare autentificat;
 • contract de inchiriere a spatiului, inregistrat la Administratia Financiara;
 • certificat de mostenitor;
 • act de concesiune.

Instalarea posturilor telefonice poate fi solicitata si in favoarea unui minor, de catre tutorele legal, daca acesta prezinta acte doveditoare.

Puteti reveni la cererea initiala de instalare a unui post telefonic in urmatoarele cazuri:

 • dacă titularul și-a schimbat numele;
 • dacă titularul și-a schimbat domiciliul;
 • vechimea cererii de instalare a postului telefonic se pastrează dacă vă mutați în cadrul aceleiași localități, dar este necesar să depuneți o cerere de revenire în care să mentionați noul domiciliu;
 • vechimea cererii de instalare a postului telefonic nu se păstrează dacă vă mutați în altă localitate.

Dacă titularul prezinta certificat de handicapat - eliberat de Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap - ulterior datei de depunere a cererii de instalare, solicitarea va fi tratata cu prioritate (in limita existentei posibilitatilor tehnice).

Dacă solicitantul se incadreaza in Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice (se incadreaza in legislatie pentru a fi tratate cu prioritate).

În cazul cedării dreptului de vechime al cererii în favoarea unei rude, până la gradul 3, cu condiția ca ambele persoane să aibă aceeași adresa. Pentru cedarea dreptului de vechime se depun două cereri:
- de preluare a vechimii cererii;
- de cedare a vechimii cererii.

Aceste cereri trebuie sa fie insotite de actele doveditoare a gradului de rudenie al celor doi solicitanti (certificat de nastere, certificat de casatorie). Persoanele care au cedat dreptul de instalare al unui post telefonic, in cazul mutarii la o noua adresa, vor fi tratati ca noi solicitanti.

În cazul in care titularul cererii divorteaza sau a decedat, dreptul la vechimea cererii poate fi preluat de cel ramas in locuinta, sotul (sotia) sau copilul acestuia.

În cazul in care solicitantul se prezinta impreuna cu un posesor de post telefonic care este de acord ca postul sau telefonic sa fie cuplat cu cel al titularului cererii de instalare - posesorul postului telefonic trebuie sa fie de acord si cu schimbarea numarului de apel (numai in cazul in care posibilitatile tehnice o permit).

Dacă cererea de instalare a fost aprobată în favoarea foștilor locatari, noii locatari trebuie să se prezinte la oficiul comercial cu o cerere de instalare si cu o adeverinta de la Asociatia de Locatari din care sa reiasa ca fostul locatar este scos din cartea de imobil sau orice act doveditor din care sa reiasa ca fostul locatar nu mai locuieste la adresa respectiva. Cererea fostului locatar se anuleaza, iar solutia tehnica se atribuie cererii celei mai vechi din evidenta; daca cererea noului solicitant este cea mai veche, solutia se atribuie acestuia.


Instalare post telefonic - Persoane juridice

Cererea poate sa fie solutionata in regim normal sau in regim de urgenta (regimul de urgenta se refera doar la perioada de executare a lucrarii si se taxeaza cu de 2 ori taxa de instalare).

Ca urmare a solicitării, veți primi un număr de înregistrare cu data depunerii cererii, pe care trebuie sa il pastrati. Acest numar de inregistrare va este necesar ori de cate ori cereti informatii referitoare la cererea dumneavoastră.

La oficiile comerciale Romtelecom trebuie sa se prezinte un asociat cu buletinul de identitate sau un delegat (cu delegatie si buletin de identitate) al firmei solicitante si cu xerocopii dupa urmatoare acte:
- Certificat de înmatriculare (eliberat de Registrul Comerțului)
- Certificat de înregistrare fiscală
- Sentință judecătorească de înființare
- Statutul societății
- Cont bancar
- Act spațiu, unul din cele anexate:

 • contract de vânzare - cumpărare;
 • contract de închiriere - in termen;
 • contract de asociere;
 • contract de colaborare;
 • contract de leasing sau oricare alte acte doveditoare.

Acte necesare pentru persoane juridice înființate prin alte legi decât Legea 31/1991

Pentru fundații, organizații, asociații, sindicate, alte instituții
- hotărârea judecătorească de înființare a societății
- certificat de înregistrare fiscală
- act de proprietate/închiriere a spațiului pe numele persoanei juridice

Pentru notari publici, avocați
- act de la Barou sau Ministerul Justiției
- cod fiscal
- act de proprietate/închiriere a spațiului

Pentru membrii Uniunii Artiștilor Plastici
- adeverința de membru U.A.P.
- act de proprietate/închiriere a spațiului pentru atelierul de creație

Pentru persoanele juridice înființate cu decretul 54/90
- autorizație de funcționare eliberată de primărie (cu viza pentru anul în curs)
- certificat de înregistrare fiscală
- act de proprietate/închiriere a spațiului

Conectarea la serviciu se face prin punctul de acces al rețelei publice Romtelecom, în conformitate cu reglementările de instalare a acestuia, la adresa utilizatorului. Aparatele terminale sunt proprietatea clientului.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități