Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Înmatriculare vehicul - acte necesare pentru înmatriculare temporara auto

acte necesare pentru înmatricularea temporara unui vehicul

 1. cererea solicitantului, care cuprinde și declarația acestuia, pe proprie răspundere cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
 2. fișa de înmatriculare a vehiculului, având completate casetele A, B si C (sau casetele A, B, C, D si E în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat în tară). Viza organului financiar în caseta C atestă plata doar a impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport.
 3. cartea de identitate a vehiculului, prevazută cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (necesită carte de indentitate sau delegație + acte firmă [cod fiscal, stampila...], factura, carte identitate autoturism în original + copie, 75.000 lei taxa de secretizare), original și copie;
 4. actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original și copie;
 5. actul de identitate al solicitantului, original și copie;
 6. dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu excepția autovehiculelor noi, aflate la prima înmatriculare;
 7. copia documentului de asigurare pentru cazuri de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
 8. dovada de efectuare a formalităților vamale de import temporar (pentru înmatricularea temporară), în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, cu exceptia persoanelor fizice străine aflate în România în calitate de turisti, a persoanelor fizice române cu domiciliul în străinătate si a persoanelor fizice străine sosite în tară în baza unor acorduri cu statul român (specialisti, tehnicieni, studenti, angajati ai persoanelor juridice străine care activează în România). Exceptia se referă numai la un autoturism si o remorca.
 9. dovada de plată a taxei de înmatriculare (456.000 lei - CEC, trezorerie);
 10. dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare achitată la orice unitate CEC sau BCR (290.000 lei);
 11. autorizatia de circulatie provizorie si plăcile cu numere provizorii aferente;
 12. contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare (se achita pe loc);
 13. contractul de închiriere (pentru vehicule închiriate);
 14. documentul din care rezultă că proprietarul si-a stabilit resedinta sau sediul în România si, în plus, pentru persoanele fizice, pasaportul si o copie a acestuia;

  În cazul persoanelor fizice, documentul din care rezultă stabilirea resedintei în România (pentru stabilirea adresei) care se consemnează în evidentă, poate fi:
  - carnetul de identitate, eliberat de către Ministerul de Interne sau de Ministerul de Externe, în termenul de valabilitate;
  - permisul de muncă, eliberat de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în termenul de valabilitate;
  - legitimatia provizorie, eliberată de către Ministerul de Interne, în termenul de valabilitate;
  - contract de închiriere (sau document de proprietate) a unei locuinte sau spatiu, pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate.
  În cazul persoanelor juridice străine, documentul din care rezultă stabilirea sediului reprezentantei în tară este autorizatia de functionare pe teritoriul României, eliberată de către Ministerul Comertului. În această autorizatie este mentionat sediul si durata de valabilitate.


A se citi și despre:Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități